Utdelinga skjedde på fagseminar i Riga tysdag kveld. Generalsekretær Karl Ole Midtbø delte ut medaljen og gav Handegard gode ord for fantastisk innsats i organisasjonen i 30 år.

Sjå seansen på Facebook.

Handegard fekk utdelt medaljen under NMFs fagseminar i august 2106. Foto: Birgit Berg-Olsen/NMF

Fekk medalje: Utdelinga skjedde under NMFs fagseminar i august 2016. Foto: Birgit Berg-Olsen/NMF

Handegard har vore NMFs internasjonale representant i ei årrekke. Ho har vore generalsekretær i EBBA (European Brass Band Association), initiativtakar til organisasjonen European Championships for Wind Orchestras Association (ECWO) der ho er president. Dermed har Handegard vore med å opna for at janitsjarorkester også har fått sitt europamesterskap. (Det fyrste gjekk av stabelen i Nederland i mai 2016.) Seinast i år har ho gitt klarinettistane over heile landet sjansen til å delta på KlarinettBuffet – eit nyoppretta tilbod arrangert i fem byar i Norge.

Berit har dessutan vore sentral i tallause festivaler og held no hand om NMFs 100-års jubileum i 2018.

Ho styrte NM for skulekorps, NM for brassband og NM for solistar og ensemble i mange og, og er framleis sentral i NMFs NM-arrangement. Ho var og er sentral i samarbeidet med Ungdommens Musikkmesterskap (UMM) og ho er bindeleddet til Kongens Gardes musikkorps. Berit Handegard begynte å spele klarinett i Byåsen skoles musikkorps som 10-åring og har i løpet av åra spelt i Nesttun Hop Musikklag, Fana Musikklag og no i Midtun Pavillion orkester. Ho er utdanna kulturvitar.