Midlene skal gå til gode prosjekter for å få flere barn med i den flotte korpsaktiviteten vår.  Vi vil utlyse tilskudd til inntil 20 korps (10 i Nordland og 10 i Troms og Finnmark) som etter søknad får tildelt 15.000, – til å lage gode og synlige rekrutteringsprosjekter.

 

Begrunnelse fra Gjensidigestiftelsen for tildeling

Dette er en fin måte å få barn og unge til få interessen for korps sier kundevalgt Hanne-Therese Ridderseth i Gjensidigestiftelsen, Troms Finnmark og Svalbard. Korps er en viktig arena for kulturbygging, samarbeidsforståelse og ikke minst en musikkmestring. Har man først begynt i korps, har man alltid et sted å være. – Det er nettopp slike prosjekter vi leter etter, og jeg håper at dette kan være til inspirasjon for andre, sier Ridderseth. I alt har Gjensidigestiftelsen delt ut rundt 240 millioner til prosjekter rundt om i Norge i 2021, og i Troms og Finnmark har 23 prosjekter fått støtte med til sammen 3,2 millioner kr forteller Hanne-Therese.

 

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen har to regioner i Nord-Norge, Nordland og Troms Finnmark og Svalbard.

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape gode liv i et trygt samfunn, blant annet gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som en stor og aktiv eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre over 200 års forsikringshistorie i Norge. Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til og med 2021 har Gjensidigestiftelsen tildelt rundt 3 milliarder kroner til omtrent 9500 ulike tiltak og prosjekter for å fremme trygghet og helse.

Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no

 

Slik søker dere:

  • Les søknadskriteriene godt. Å beholde medlemmer er like viktig som å rekruttere nye. Aller Like viktig er bevissthet rundt hva man rekrutterer til og hva som eventuelt skal til for at korpset skal være en attraktiv aktivitet.
  • Lag en god beskrivelse av prosjektet dere ønsker å gjennomføre og hvordan det skal styrke både korpset og korpsets omdømme og synlighet.
  • Beskriv hvordan korpset har reflektert over kjerneaktiviteten og rammene rundt. Er korpset bevisst på hva som gjør det attraktivt for både musikanter og foresatte å være der? Kanskje er dere klare for å løfte blikket litt og gjøre ting annerledes for å få mer fart i korpset?
  • Beskriv hvordan dere har reflektert over hva korpset gjør for å beholde medlemmene. Beholder dere de som begynner? Hvordan blir foresatte tatt i mot og inkludert?
  • Sett dere inn i Allemed-verktøyene for bedre å kunne inkludere alle barn og unge. https://www.allemed.no/  
  • Delta på korpsmøter med rekruttere og beholde som tema. (Møtene er for alle korps, også drill og voksenkorps. Deltakelse er en forutsetning for tildeling)
  • Send søknaden til nordnorge@musikkorps.no innen 15. mars (NB: ny dato)