WASBE, World Association for Symphonic Bands and Ensembles er ein internasjonal konferanse for janitsjarverda. På WASBE skjer det mykje, blant anna mange gode konsertar med nokon av verdast beste korps. Her kan også Norges beste korps sleppe til. Søk om du vil vere med.

Meld deg på her: http://www.wasbe.org/uploads/Application%20Form%20Utrecht%202017.pdf (Utsett frist for påmelding til 10. mai)

Tidlegare konferansar: http://www.wasbe.org/future-conferences.php

Meir informasjon finn du på nettsida til WASBE. www.wasbe2017.com