Tilskuddet gjelder en treårsperiode fra 2018 til 2020.

– Dette er helt fantastisk! Med dette får vi enda større mulighet til å nå ut til både topp og bredde, og det lover veldig bra for fremtiden, sier musikksjef i NMF, Harald Eikaas.

Dextra Musica er et datterselskap av Sparebankstiftelsen DNB.

– Programmet for unge utøvere skal bidra til at flere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt nivå, sier Eline M. Melgalvis som er prosjektansvarlig i Dextra Musica.

– Hvorfor NMF?

– Vi jobber med å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres for å skape gode møteplasser for barn og unge, og her er NMF en helt sentral aktør, sier Melgalvis.

Hun trekker frem Norsk blåsesymfoni og dirigentutvikling som gode eksempler på hva de ønsker å oppnå med programmet.

– Der får unge utøvere spille side om side med profesjonelle utøvere under de fremste dirigentene. NMF er også sentral i arbeidet med dirigentutvikling som er et veldig viktig satsingsområde for oss, sier hun.

Positive forventninger

Dextra Musica ser frem til å følge med på utviklingen de tre neste årene.

– Våre forventninger er at flere kan få oppleve og utøve klassisk musikk på et høyt nivå, og at vi får til en satsing for norske dirigenter. Vi gleder oss til å følge arbeidet med Norsk blåsesymfoni og regionskorpsene videre og se hva vi sammen med resten av musikklivet kan klare å få til på dirigentfeltet, og for Norge som dirigentnasjon, avslutter Melgalvis.