– Dette er fantastiske nyheter, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

– Vi har vært i dialog med Kulturdepartementet over lengre tid, og 1,6 millioner i støtte gjør at vi nå kan få gjort mye av det vi ønsker. Dette med inkludering er en av NMFs tre kjerneverdier og står derfor høyt på vår prioriteringsliste, sier Midtbø.

– Er det sant?

Nasjonal rådgiver i NMF, Silvelin Havnevik, har jobbet med inkludering i NMF i flere år og den som vil holde tak i disse prosjektene.

– Dette var en gladnyhet! Det betyr at vi må sette i gang å jobbe umiddelbart med dette.

– Hva konkret er det som skal skje?

– Vi ønsker å bruke inkluderingsagenter som skal jobbe målrettet med noen få utvalgte korps i tre ulike prosjekter i ulike deler av landet. Vi har allerede satt et fokus på inkludering av språklige minoriteter og dette arbeidet vil bli ytterligere forsterket gjennom disse midlene. Når det gjelder andre målgrupper så går vi nå i gang med å se nærmere på hvilke grupper som omfattes av bevilgningen og som samtidig er underrepresentert i korpsene rundt om i landet. Målet er å definere to tydelige målgrupper vi kan jobbe strategisk med videre.

– Spennende, mener Widvey

– Dette med å jobbe bredt med inkludering er sånn sett ikke noe nytt i NMF, vi har alltid vært opptatt av at det skal være en arena for alle, men nå fokuserer vi ekstra på dette, og vi kan jobbe med modeller for å se hva som kan fungere, sier Havnevik.

NMF var en av 90 søkere, hvor 13 fikk tilsagn. Kulturministeren signaliserer at NMF sin søknad var spennende.

– NMFs målsetting er at hvert av de tre prosjektene skal inkludere 15 % nye medlemmer i målgruppen til de involverte korpsene, sier Havnevik.

Daglig leder i NMF Øst, Thor Olav Fjellhøi, leder en region med særlige utfordringer innen målgruppen språklige minoriteter. Han er veldig godt fornøyd med nyheten.

– Dette er veldig bra!! Like viktig som pengene er anerkjennelsen for det arbeidet som NMF gjør, sier han.

Kulturdepartementet har tildelt i alt 13 millioner kroner til organisasjoner som har foreslått pilotprosjekter og ubyråkratiske løsninger for at flere barn og unge kan delta.

– Korpset, speideren og fotballaget gir deg opplevelser og venner for livet, i frivillige organisasjoner får barn mestring og sosial tilhørighet. Mange får ikke denne muligheten fordi foreldrene har dårlig råd. Jeg er glad for at våre frivillige organisasjoner tar utfordringen og prøver ut nye løsninger slik at flere barn og unge får være med, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Les heile pressemeldinga frå Kulturdepartementet