Det er ledig stilling på følgende kurs:

Gult kurs på Askøy: 27.-30. juli
Kurset er for musikanter som skal opp i 5. og 6. klasse.

Blått/Svart brasskurs på Askøy: 31. juli-6. august
Kurset er for musikanter fra 9. klasse til det året de fyller 19 år.

Blått/Svart janitsjarkurs på Manger Folkehøgskule: 31. juli – 6. august
Kurset er for musikanter fra 9. klasse til det året de fyller 19 år.

KRAV TIL DEN SOM SØKER:

  • Ha musikkfaglig og pedagogisk bakgrunn.
  • Kunne jobbe i team og delegere arbeidsoppgaver.
  • Må være positiv, utadvendt og løsningsorientert.

OM JOBBEN:

Søkeren blir tilsatt for 2 år med mulighet for et tredje år.

Arbeidsoppgaver knyttet til musikalsk leder:

  • Foreslå instruktører for sommerkursansvarlig i NMF Hordaland.
  • Musikalsk og organisatorisk planlegging av kurset og praktisk musikalsk og organisatorisk tilrettelegging under kurset. I dette ligger all planlegging og organisering av musikkfaglig innhold, samt etterarbeid (rapportering/evaluering) av det musikkfaglige arbeidet ved kurset.
  • Kontakt med instruktører (informasjonsutveksling, ansvarsfordeling) i forkant av kurset.
  • Arbeidsfordeling, informasjon til musikanter og instruktører under kurset, lede huskonserter, ajourføre lister og lignende. Evaluere kurset og rapportering til NMF i etterkant av kurset.
  • Timeplan for kursene legges i samarbeid mellom NMF og den enkelte musikalske leder.

Rapport for kurset skal sendes NMFs regionkontor senest 14 dager etter kursslutt.

Lønn: Kr 2410,- per kursdag, samt to dager lønn til for- og etterarbeid.

Søknad sendes på mail til Hordaland@musikkorps.no innen 9. desember.