Arbeidet skjer innenfor kjerneområdene kompetanseutvikling, medlemsservice og rammevilkår.

Fokuset blir rettet mot skolekorpsene, rekruttering, korpsstyret og god opplæring. NMF vil spesielt løfte frem skolekorpsdirigenten og drillinstruktøren som de sentrale ressurspersonene i korpset.

NMF vil skape arenaer for gode dirigentnettverk, tilby kurs og få på plass utdanning for skolekorpsdirigentene på høyskole- og universitetsnivå.

Vi vil tilby instruktør- og koreografiopplæring og videreutvikling av drillinstruktører.

NMF ønsker også å videreføre sitt internasjonale engasjement i Sør-Afrika og Norge gjennom prosjektet PULSE, et prosjekt som har fokus på helsebringende effekter ved å spille i korps.