For de som ønsker to ekstra dager med fokus på dirigentens basisferdigheter anbefaler vi å melde seg på forkurset. Dette tilbudet er rettet mot de som ønsker ekstra fordypning i blant annet grunnleggende dirigentteknikk og partiturlesing, og som har anledning til å være på plass i Stavanger noen dager før. Forkurset kan kombineres med alle Dirigentukas øvrige kurs.

Dirigentuka arrangeres av NMF i samarbeid med Universitetet i Stavanger/Institutt for musikk og dans. UiS tilbyr både Bachelor, Master og ulike videreutdanninger i korpsdirigering, blant annet Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier – fleksible og nettbaserte tilleggsutdanninger for korpsdirigenter, som kan kombineres med jobb og som kan gjennomføres fra eget hjemsted.

Følg Dirigentuka på Facebook.

Dirigentuka 2017 (arrangementsinfo)

Dirigentuka er støtta av Sparebankstiftelsen Dextra.