2021 i Larvik:

Det blir NM for skolekorps, janitsjar, drill og brass i 2021, og vi håper NM kan bli et fint mål for korpsene og drillerne frem mot sommeren. Det er signaler om en lysere og mer normal fremtid i løpet av våren, men deltakelse i Stavanger eller Larvik medfører reisevirksomhet, overnattinger og bespisning for mange. Dette er utfordrende i en pandemi.  Om det blir et fysisk NM i Stavanger og Larvik er derfor litt tidlig å avgjøre.
Dersom det viser seg at det ikke blir mulig å møtes i Larvik eller Stavanger så blir NM arrangert digitalt. Det er derfor lurt å starte de musikalske forberedelsene. Retningslinjer for repertoar vil være de samme, uavhengig av om det blir fysisk eller digital gjennomføring. Et digitalt NM vil bli strømmet på NMFs livestream kanal og avsluttes med premieseremoni.

Hvilken form NM 2021 gjennomføres i, avgjøres 15. januar og blir offentliggjort umiddelbart.

 


NM skolekorps er et av årets høydepunkt for både utøvere, foreldre, instruktører og dirigenter. Konkurransene skal fungere som et verdifullt virkemiddel for å bidra til positive og utviklende korpsopplevelser. Langsiktig, målrettet og nitid øving skal presenteres for både publikum og dommere. Lykkes vi med det vi har øvd på?

Å delta i NM kan være utviklende for korpset. Forutsetningen for å lykkes, er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en at både korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Det er gøy å vinne, men aller best er det å vinne over seg selv.

I tillegg til egne prestasjoner, er NM også en unik mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats. NM er en fantastisk arena hvor fellesskap og nettverksbygging mellom korps får en sentral plass. NMFs verdier; inkluderende, inspirerende, engasjert, skal prege NM-arrangementene.