NMF Nord Norge har ledig en 25% stilling som musikkonsulent i Troms. Stillingen rapporterer til daglig leder i NMF Nord Norge, samt inngår i musikksjefens fagteam.

Hva innebærer jobben?
Som musikkonsulent er du NMFs musikkfaglige ansikt utad overfor korpsene i regionen, og skal være en god støttespiller for disse. Du skal synliggjøre at Nord Norge er en viktig korpsarena og hvilke ressurser NMF kan være for korpsene. Gjennom ditt arbeid klarer du å skape begeistring for det å spille i korps og bidrar dermed til økt medlemsmasse. Som musikkonsulent skal du ha god kunnskap om blant annet hvordan et korps fungerer og tilrettelegging for korps, samt ha gjennomføringskraft. En sentral arbeidsoppgave som musikkonsulent er sommerkurs og å ha ansvar for gjennomføring av regionkorpssamlinger.

Hvem er du?
Du er en person som får energi av å jobbe med mennesker, som har stort fokus på relasjonsbygging, liker høy aktivitet og krevende arbeidsoppgaver. Du er selvgående og tar initiativ, er god på nettverksbygging, har gode datakunnskaper og liker å utfordre din egen komfortsone. Du har formell relevant utdanning på bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet vektlegges.

Stillingen innebærer både helgearbeid og reiseaktivitet. Det er en forutsetning at søkere har førerkort og kan disponere egen bil. Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Hva kan vi tilby?

Sammen med gode kollegaer i NMF kan vi tilby en spennende jobb hvor du får være med å påvirke musikkmiljøet i Troms. NMF er underlagt tariffavtale.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med daglig leder i NMF Nord Norge Christina S. Karstad, tlf. 95164693 eller musikksjef Rune Hannisdal, tlf. 95179037.

Søknad sendes som vedlegg på mail til HR ansvarlig i NMF Gro Anita Holvik
Søknadsfrist: 5.11.2018

Norges Musikkorps forbund (NMF) er landets største frivillige kulturorganisasjon med ca. 60.000 medlemmer og 1.600 medlemskorps. NMFs verdier er: Inkluderende, inspirerende, engasjert.
Norges Musikkorps Forbund har som formål å gjøre musikkorps til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korpsene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korpsenes betydning. Gjennom vårt arbeid er vi en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kultur bygging i hele landet.

NMF er en nasjonal organisasjon med aktivitet i hele landet. NMF har ansatte fordelt på hovedkontoret i Bergen og åtte regionkontor. NMF Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) har totalt 183 korps og 5 336 medlemmer, og har kontorsted i Tromsø.