Historien

Som 70-åring har Musikkorpset Gjallarhorn rukket å markere seg på flere områder. Det hele startet under 2.verdenskrig da en flokk venner kom sammen for å holde musikalske kunnskaper ved like. Etterhvert fikk denne ungdomsgjengen spilleoppdrag, og da flere av dem spilte i andre korps oppstod det problemer. Det ble nødvendig å få mer organiserte former med navn på korpset, lover og spesielle siktemål.

Noen av ungdommene fortsatte i sine korps og en liten stamme på 9 mann satt igjen: Aksel J. Gilje, Erik Wold, Dagfinn Viste, Paul Larsen, Magne Mæland, Arne Torgersen, Ole Braadland og Åge Berg Torgersen. Den 28.august 1948 ble det så avholdt generalforsamling hvor vedtekter ble laget. Navnet ble bestemt til å være Musikkorpset Gjallarhorn. Korpsets formann ble Erik Wold.

Øvelseslokalet den gang var Lervik Bedehus i Ryfylkegaten, og fortsatte å være det til 1967 da huset ble solgt. Etter et kort mellomspill på Nylund skole flyttet øvelsene til Kampen skole da Aksel Gilje overtok som dirigent av Kampen skolekorps. Fra 2001 øvde korpset på Nylund skole, og vi hadde også tilholdssted 3 år på Totalen før vi flyttet oss til Skeie Skole på Hundvåg. Deretter bar det til Åsen, nærmere bestemt i Postens gamle lokaler. Samlokalisert med Stavanger Brass Band og Alexander Brass Band ble det nærmest et lite korpssamfunn. Etter to år på Åsen skulle lokalet leies ut til andre formål, og med hjelp fra Stavanger Kommune har de tre korpsene nå flyttet seg til gamle «Teknikken» på Våland.

Korpsets første offisielle opptreden var 17.mai 1949 med spilling i barnetoget for Jåtten skole. Samme dag spilte korpset også på folkemøtet i Betania for fullpakket hus.

Noe som bør nevnes fra den spede barndom er «blåturene». Da som nå hadde samholdet mellom medlemmene mye å si. Korpset dro på heldagsturer ut i distriktene. Disse turene var i mange år en årviss tradisjon med alle på lasteplanet til et medlemmene, Magne Mælands lastebil. Da som nå er aldersspennet i korpset stort, med musikanter som går på videregående skole til medlemmer som man kan kalle godt erfarne. Dette er også noe som gjør samholdet i korpset spesielt og som blant annet reflekterer mangfoldet som vi er stolte av å kunne vise til.

Andre søndag i desember fra 1952 og fram til 80-tallet reiste korpset til Bakkebø, Nærlandsheimen og Oppstad (Åna kretsfengsel) med musikk, bevertning og utdeling av gaver. Mannen bak dette kjempearrangementet var i alle år Karl Haaland. Korpset har i alle år like fra starten og fram til nå besøkt St.Johannes gamlehjem 1.juledag. Spillingen på julaften i St.Johanneskirken har også vært en tradisjon siden tidlig 50-tall og som fortsatt den dag i dag fyller en hel kirkesal med forventningsfulle tilhørere.

Et annet årvisst innslag har lenge vært korpsets familie-juletrefester. Disse festene har pågått siden 1952 og har vært veldig populære. Det må også i denne forbindelse nevnes Magne Mælands innsats på flere av de første juletrefester, da han i måneder før jul sto hjemme i sitt hobbyverksted og laget dukkevogner og lastebiler til alle barna. Gjennom mange år var det Åge Berg Torgersen som ledet festen, og de siste 20 årene er det Lian Olafsen og Stein Andersen som fortsatt suksessen.

Fra 1954 ble Gjallarhorn tatt med i den fast oppsatte plan for amatørkorpsenes parkkonserter og utkantskonserter. Disse konsertene var en betingelse for at korpset skulle få kommunal støtte, og ordningen varte i ca 25 år.

Musikalsk opptur

Musikkorpset Gjallarhorn har deltatt i mange konkurranser i løpet av de siste 30 årene. Det begynte i det små med kretskonkurranser på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Korpset gjorde det godt, og oppnådde alltid gode resultater. Musikkorpset Gjallarhorn er et av de første korps som deltok i Norgesmesterskapet for brass band, og i 1980 var vi for første gang med i NM for Brassband i Bergen, og har vært med siden. Etter hvert ble det også deltagelse i Siddis Brass her i byen, som er en ren underholdningskonkurranse.

I konkurransesammenheng har vi opplevd både seire og tap, midt-på-treet plasseringer og opprykk/nedrykk. Fra 2014 har korpset levert solide resultater i både Siddis og NM og hatt en stor musikalsk utvikling.

I 1957 deltok korpset for første gang på musikkstevne, og gjennom mange år var stevnene høydepunktet i sesongen. Korpset har også arrangert mange turer på eget initiativ, både til England og Tyskland, og flere ganger til Danmark, for ikke å snakke om musikktreffene i Tvedestrand og har i år planlagt en jubileumstur til Praha i september. Korpset har også en fast tur hver høst der vi reiser på «bli-kjent» seminar for å spille og ha det kjekt sammen.

I 1966 ble det etter mye diskusjon og mange protester, vedtatt at jenter skulle kunne tas opp som medlemmer. I perioder har korpsets medlemmer faktisk bestått av et overtall jenter.

​I 2017 deltok korpset for aller første gang i Elitedivisjon i en konkurranse. Det var i Siddis Brass, etter at vi hadde vunnet 1. divisjon 2 år på rad. I februar 2018 gikk vi også til topps i 1. divisjon i NM og skal med det prøve oss i Elitedivisjon også i NM-sammenheng!

Musikkorpset Gjallarhorn er et tradisjonsrikt korps, men som samtidig satser for å heve det musikalske nivået. Vi ønsker alltid å kunne presentere musikk på en måte som både gleder og inspirerer andre.

Jubileumskonsert

Vi håper å se så mange som mulig den 9.mai i Atlantic Hall kl 19. Konserten vil by på smakebiter fra korpsets repertoar opp gjennom årene og ta publikum med på en reise gjennom korpsets historie. Inngangsprisen er 200 kr for voksne, 100 kr for barn og gratis for skolekorpsmusikanter. Billetter kan kjøpes i døren eller forhåndsbestilles via musikkorpsetgjallarhorn@gmail.com