Velg repertoar i progresjons-rekkefølge samtidig som det passer inn i korpsets årsplan og oppdrag. Tenk gjerne gjenbruk. Repertoar man brukte i høst, kan kanskje brukes i marsjsesongen? Innøving tar tid for ferske musikanter og vi må ikke sløse bort dyrebar undervisningstid på feil repertoar.

Unge musikanter er som regel åpne og interesserte. I korpset har vi en unik mulighet til å oppdra musikanter til å bli kjent med og å like ulike typer musikk.

Til dirigenten

  • Et godt repertoar gjør ikke jobben alene. Innstuderingen og gjennomføringen av øvelsen er avgjørende for resultatet og musikantens opplevelse.
  • Gjør tilpasninger til de musikantene som trenger det.

Til styret

  • Sørg for at dirigenten har muligheter og ressurser til å finne og tilrettelegge repertoar for musikantene. Musikantene trenger ulike utfordringer og tilpasninger. Behovet for repertoar endrer seg fra år til år.

Her finner du flere aspirant-tips.