I tillegg til at både kor, korps og klassisk er innlemmet i ordningen, er også flere kulturuttrykk kommet til – i første omgang scenekunst og amatørteater.

I statsbudsjett for 2019 fikk Musikkutstyrsordningen i oppdrag å utvide til en kulturutstyrsordning for musikk og scenekunst. De gjeldende generelle vilkår er nå tilpasset denne utvidelsen av ordningen.

NMF og andre musikkorganisasjoner har lenge jobbet for at Musikkverkstedsordningen ikke bare skal gå til rytmisk musikk, og nå kan korpsene for første gang søke om støtte til blant annet øvingslokaler. En utfordring er at det foreløpig ikke har utløst en nødvendig økning i potten til Musikkverkstedsordningen over Statsbudsjettet.

Her kan du lese mer om vilkår for å søke, hvem som kan søke og hva det kan søkes om støtte til: Generelle vilkår

Her kan du lese om utvidelsen av ordningen: Utvidet mandat