For å delta i konkurransen skal korpsene produsere en musikkvideo. Korpset velger selv hvordan de løser dette – her gis det frie tøyler for kreative sjeler!
Videoene vil bli offentliggjort på NMF sin nettside og NMF Nordvest sin Facebook side.

Hva er positivt med ditt korps?

Her kan dere bruke anledningen til å fremstille korpset på den måten dere selv opplever korpset. Kanskje dere også kan knuse noen myter?  Vi oppfordrer til å produsere noe dere kan bruke i lokal omdømmebygging og til rekruttering også senere. Vi håper også korpset velger å benytte seg av flere musikanter, fra aspiranter til siste års-veteraner. Løft frem det positive med å spille i korps. Det er også positivt om den sier noe om hvem det enkelte korps er (det kan være lokal tilknytning eller andre særegenheter).

Vi håper mange korps har lyst til å bli med!

Kriterier for deltakelse:

– Videoen skal være maks 180 sekunder, og minimum 60 sekunder.
– Videoen må inneholde musikk, spilt av hele eller deler av korpset.
– Videoen skal fremheve det positive med å spille i korps.
– Videoen skal inneholde mer enn én instrumentgruppe
– Videoen skal være oss i hende innen: Utsatt frist til 26.mai kl. 23:59. Videoer mottatt etter fristen vil ikke bli vurdert.

Praktisk info:

Videofilen bør ikke være større enn 1GB og lastes opp HER

Filmen skal leveres i ett av de følgende formatene:
.mov
.mp4
.avi
.mgp 

Når alle videoene er mottatt og godkjent opp imot kriteriene vil vi sette opp en avstemming hvor man kan stemme på sin favoritt én gang per dag.

 

Korpset sørger selv for tillatelse for publisering fra deltakere i videoen.

 

Premier:

Hovedpremie
– Pengepremie 5000,-
2. Premie
– Pengepremie 3000,-
3. Premie
-Pengepremie 2000,-