Her kan du lese våre innspill til strategien

Bakteppet er at regjeringen har lagt mye prestisje i denne strategien. Det er første gang at det frivillige kulturfeltet er tilgodesett med en egen strategi, og Norges Musikkorps Forbund har deltatt på offentlige høringer underveis. I tillegg brukte statssekretær Odin to dager i fjor høst til å sette seg ekstra godt inn i korpsenes og NMFs hverdag og utfordringer.

Statssekretær Odin Aunan Bohmannn fra Kultur- og likestillingsdepartementet var på besøk hos NMF i november 2022. Fra venstre, Odin Aunan Bohmann, Generalsekretær Kjersti Tubaas og president Rita H. Lystad (Foto: NMF)

– Hvorfor er dette viktig og hva vil en slik strategi bety for drill- og musikkorpsene i hverdagen?

Vi retter spørsmålet til president i NMF, Rita Hirsum Lystad. Hun har akkurat vært på regiontinget i NMF Nord-Norge og er full av inspirasjon etter å ha møtt korpsene i vår nordligste region.

– Det er ikke noe kort og presist svar på det spørsmålet, men jeg har lyst å bruke litt tid på den ene søylen i strategien som handler om samspillet mellom det frivillige – og det profesjonelle kulturliv. NMF samarbeider f.eks tett med landets kulturskoler. Vi har blant annet nylig signert en ny treårig samarbeidsavtale med Norsk Kulturskoleråd. Det samme gjelder Forsvarets musikk. Dette er en av få institusjoner der dyktige blåsere kan leve av det. Vi samarbeider også tett med flere av landets utdanningsinstitusjoner, der vi de seinere år har fått på plass egne fag for korpsdireksjon.

Poenget her er at de offentlige, profesjonelle institusjonene driver ikke og bekymrer seg for om det blir færre blåsere og slagverkere. Vel, noen gjør det. Men de mangler både tilstrekkelig kompetanse eller apparat til å ta tak i rekruttering. Ei heller har de noe sterkt engasjement for å vri utdanningen i en retning som vi er opptatt av. Men vi har fått til en del, gjennom nitid arbeid.

– Ser politikerne dette?

– Jeg er usikker. Men vi har vært tydelig på dette i vår høringsuttalelse. Jeg vil hevde at et rikt tilgjengelig profesjonelt kulturliv er en berikelse for korpsene, og korpsene er en viktig oppdragsgiver for det profesjonelle kulturliv.

– Du nevnte kulturskolene, er du fornøyd med samspillet med den institusjonen?

– Det at vi har en avtale med Norsk kulturskoleråd, betyr ikke at vi er såre fornøyd med situasjonen. Landets kulturskoler er nemlig eid av Kommunenes sentralforbund (KS) og det innebærer at Norsk kulturskoleråd bare kan komme med råd om hvordan kulturskolene bør driftes i landets kommuner. For å sikre god, relevant og tilgjengelig korpsopplæring, må rammeplanen for kulturskolen vedtas i alle kommuner. I tillegg er det avgjørende at det innføres makspris på kulturskoleplass for korpselever for å sikre bred deltakelse i korpset.

– Og dermed blir budskapet ditt?

– Mitt poeng er at Kulturdepartementet MÅ skjønne at frivillighet og det profesjonelle musikkliv går hånd i hånd. Vi forventer at de ser dette, nå når de skal meisle ut den aller første strategien for det frivillige kulturliv. Vi er spent på resultatet.

– NMF har også spilt inn konkrete tiltak for å øke bredden i deltakelse i korps, hva snakker vi om her?

– Vi mener det bør opprettes finansieringsordninger på regionalt nivå slik at organisasjonen kan ansette mangfolds- og inkluderingskoordinatorer, som er ute hos korpsene. En
koordinator som har fokus på at alle skal få delta i korps uavhengig av barrierene. Slike barrierer handler dessverre etter hvert ofte om økonomi.

– En slik strategi kan fort havne i den berømmelige skrivebordsskuffen. hvor stor er sjansen for at det også skjer denne gang?

–  Det er alltid fare for det. Det er imidlertid noen momenter som taler for at denne strategien ikke havner i skuffen. For det første har departementet (KUD) brukt mye tid og ressurser i prosessen frem mot lanseringen. Det virker også som de er ivrige på å komme i gang med en del tiltak før neste stortingsvalg. NMF har spilt inn en rekke helt konkrete tiltak, og jeg tror at det du spurte om aller først, nemlig hva en slik strategi vil bety for korpsenes hverdag, avhenger av om regjeringen er konkret på tiltak eller ikke. Vi forventer ikke at de kommer til å ta inn alt vi har spilt inn, men vi håper på et eget kapittel om korps og våre utfordringer.

– Og det er?

– For å si det enkelt, så handler det om forenkling i hverdagen og en størst mulig forutsigbarhet.

Både Rita Hirsum Lystad og NMFs generalsekretær, Kjersti Tubaas kommer til å være til stede under lanseringen.

– Det skal vi, og vi er veldig spent. Med tanke på hvor mye tid vi har brukt på å spille inn våre behov, vil jeg bli særdeles skuffet dersom vi ikke ser igjen deler av det i strategien som nå legges frem.