Denne lørdagen skal hele Norge få oppleve at det dukker opp korps i alle kriker og kroker – små eller store, få eller mange korps. Plassering kan være både inne eller ute, så lenge det er steder hvor folk ferdes og engasjement kan skapes. Hovedpoenget er at det skal se uformelt og tilfeldig ut, og føre til spontan feststemning i bygd og by.

NMF tilbyr musikk som kan brukes og tips til utførelse, så følg med fremover. Det hele baseres på at én instrumentgruppe starter, og de andre tilsynelatende slenger seg med. Musikk og demo kommer i februar. Musikken kan forlenges ved behov.

Bli med og skap årets nasjonale musikalske stunt! Alle korps til gatene – og husk å filme!

Her er noen eksempler til inspirasjon:
Flash mob i Algerimesi, Spania
Flash mob på Southside Shopping Centre i London
Flash mob i Nuremberg, Tyskland
Flash mob ved Seedamm Center, Sveits