«MDD linjene er bærebjelker i utviklingen av robuste og bærekraftige korpsmiljøer i hele fylket. Ungdommene som søker til MDD er drivkraften i sine miljøer, og er forbilder for de yngre musikantene i korpset, både gjennom sine musikalske ferdigheter og som trygge ungdommer i lokalmiljøet. En nedleggelse av MDD tilbudet vil være meget alvorlig for tilførsel av viktig kompetanse og rekruttering til videre musikkutdanning, som igjen skal virke tilbake med god opplæring og musikalsk ledelse i det enkelte skolekorps. NMF ser at et sterkt svekket tilbud innenfor MDD på sikt kan ha svært alvorlige konsekvenser for de lokale økosystemene som musikkorpsene er og representerer. Her er det svært viktig at ungdommene bor i sitt nærmiljø under utdanningen for at skolekorpset skal fungere, og at de får inspirasjon til å ta videre utdanning og kommer tilbake som ressurspersoner i opplæringen. Her er det stort behov for instrumentalopplæring, og dirigentfunksjon både for aspirant/juniorkorps og hovedkorps.»

Vil du vite mer om studietilbudet på Musikk, dans, drama? Les mer her….