Sørkonferansen er en møteplass for korps i regionene NMF Sør og NMF Øst. Her vil styremedlemmer i skole- og voksenkorps og skolekorpsdirigenter få inspirasjon til å gyve løs på et nytt korpsår. Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i NMF Sør, forteller at Sørkonferansen skal gi konkret input til styremedlemmer i korpset. For arrangørene er viktig at innholdet i konferansen er noe deltakerne vil få bruk for i sin korpshverdag.

Faglig sterke foredragsholdere, med korpsbakgrunn

Det er booket 11 foredragsholdere til konferansen. Alle har stor kunnskap om sitt tema og er faglig sterke, men Hanssen legger også vekt på at samtlige er tidligere eller nåværende korpsmusikere.
– Foredragsholderne kjenner miljøet de skal snakke til.

Av foredragsholdere nevner Hanssen blant annet Espen Opedal og Bodil Jenssen Houg. Opedal vil, sammen med Marinemusikken, åpne konferansen med sitt foredrag «Det handler om ledelse».
– Vi har ønsket å booke Espen Opedal i flere år, sier Hanssen, som legger til at toppsjefen i Tryg Forsikring Norge har en inspirerende bakgrunn. Opedal har vært korpsdirigent siden 18-årsalderen og omtaler seg selv som et «NMF-produkt». Hans foredrag vil handle om ledelse, og det å lykkes med noe i fellesskap,

Bodil Jenssen Houg vil avslutte konferansen med foredraget «God vilje er ikke nok».
– Dette er kanskje konferansens viktigste foredrag.

Houg, som spiller klarinett i flere korps i Innlandet, jobber som mobbeombud i Buskerud fylkeskommune. Under årets konferanse vil hun ta for seg hvordan korps skal jobbe for å være et inkluderende miljø.

Fra Sørkonferansen 2019. Foto: NMF Sør

I tillegg til Opedal og Houg, som vil lede konferansens to fellesbolker, vil det foregå parallelle kurs i løpet av helgen. Styremedlemmer i korps deltar blant annet på foredrag som handler om hvordan man jobber godt i en organisasjon. Lisbeth Wathne Svinø vil ha to økter om organisasjonsutvikling og markedsføring. Hvordan ønsker korpset å fremstå, og hva skal man fokusere på for å bygge en god lokal merkevare?

For dirigenter i skole-, aspirant- og juniorkorps, vil Bjørn Sagstad ha økter hvor han kombinerer praktisk dirigentteknikk og dirigentrollen. Han har vært foredragsholder på Sørkonferansen flere ganger tidligere, og har mottatt gode tilbakemeldinger. I år vil hans fokus være på direksjonsverktøy.

Monica Rydland stiller dirigenter spørsmålet «Hvorfor skal noen bli ledet av deg?» Rydland har selv lang erfaring som korpsmusiker på høyt nivå. Til daglig jobber hun som programdirektør ved NHH sine lederutviklingsprogram og forsker på strategiske endringsprosesser.

Monica Rydland er en av foredragsholderne på konferansen. Foto: Monika Heggem

Fullstendig program og utfyllende informasjon om alle foredragsholderne finner du her.

Samarbeidspartnerne er nyttige aktører

Samarbeidspartnerne Norsk Noteservice, Musikk-Miljø og Yamaha Scandinavia er nyttige aktører. Noteservice, som har vært til stede i mange år, og Musikk-Miljø, som er med for første gang i 2020, vil ha utstilling hele helgen. Hanssen oppfordrer deltakere til å gå innom utstillingen. Med mange års erfaring kan Norsk Noteservice og Musikk-Miljø gi svar på det deltakerne måtte lure på. Musikk-Miljø vil også holde årets materialforvalterkurs. Sammen med Eva Kristin Kjæreng, vil materialforvalter få en innføring i hva som kan gjøres av vedlikehold og småreparasjoner, gjennom demonstrasjon og praktiske oppgaver.

Fra Sørkonferansen 2019. Foto: NMF Sør

Sørkonferansen fører ofte til konkrete samarbeid

Dette gir en påminnelse om hva korpshverdagen handler om: å spille sammen.

– Like viktige som den faglige biten, er den uformelle samtalen i pausene og over måltider, sier Hanssen, som forteller at Sørkonferansen ofte fører til konkrete samarbeid. Dette har ofte vært felles konserter, men det handler også om å ha noen å ringe til om spørsmål som dukker opp. Det gjør jobben i korpset både lettere og bedre.
– Å delta på Sørkonferansen vil gi deltakere faglig påfyll, men også at en blir inspirert og får være med på å inspirere andre.

Fra Sørkonferansen 2019. Foto: NMF Sør

Deltakere som ønsker kan også bli med i «Bølgeblikkbandet», noe Hanssen sier er et populært innslag. «Bølgeblikkbandet» er konferansens eget korps. Konferansedeltakerne tar med eget instrument, og øver fra kl. 20.00 lørdag kveld. 30 minutter senere er det middag og uformell konsert.
– Dette gir en påminnelse om hva korpshverdagen handler om: å spille sammen.

Finn Arne Dahl Hanssen gleder seg til helgen.
– Sørkonferansen er en fin og viktig arena for regionstyret og administrasjonen å treffe korpsene i området.