Kort oppsummering av veilederen «Smittevern for musikkøvelser»
Både veilederen fra Norsk musikkråd og avklaringer til veilederen utarbeidet av NMF, finner dere på
www.musikkorps.no Der vil alltid siste versjon ligge tilgjengelig.

Innendørs
50 personer kan samles til øvelse innendørs med minst 1 meter, avstand, gjerne 2, mellom hver
musiker. Er korpset flere, anbefales det å dele i to eller flere grupper.
Fra 7. mai kan det gjennomføres arrangementer som samler inntil 50 personer.

Utendørs
Fullt korps kan samles til øvelse, marsjering, marsjoppdrag osv. – samme gjelder her i forhold til
avstand på minst 1 meter mellom hver musiker.

Smittevernansvarlig
Det anbefales å utnevne en smittevernsansvarlig som har oversikt over hvem som deltar, er
oppdatert på de seneste regler og anbefalinger og har ansvar for å følge med på dette under øvelsen.