Om verket

Verket New kids on the block! gir en fantastisk mulighet for samspill mellom skolekorps og aspirantkorps, eller voksenkorps og aspirantkorps, samtidig som man får vist frem de yngste musikantene på en flott måte.

New kids on the block! er et solostykke for aspirantkorps eller juniorkorps i samspill med hovedkorps. Det finnes to arrangement for hovedkorpset. Det ene er arrangert i Flex 4, og er ment å passe for de fleste skolekorps.  Fullversjonen har flere stemmer og høyere vanskelighetsgrad, og kan brukes av voksenkorps eller skolekorps som ønsker litt mer utfordring. Stykket kan spilles med en, to eller tre solostemmer, og solostemmene til slagverk er valgfri.

Under finner du lydfiler og noter til begge arrangementene.