Norges Musikkorps Forbund har gleden av å invitere til NM korpsdrill.

For mer informasjon om arrangementet, send en epost til arrangement@musikkorps.no.