Etter en lang periode uten gjennomføring av drillkonkurranser, planlegges nå de regionale drillkonkurransene i NMF. For å bedre sikre en forsvarlig gjennomføring med tanke på smittevern, er det viktig at vi har kortreiste og mindre arrangementer i en tid fremover. Dette bidrar også til at sannsynligheten for å kunne gjennomføre konkurransen øker.

Egen region

I 2021 vil kvalifiseringen til NM korpsdrill foregå slik at hver solist/duett kun deltar på NM-kvalifisering i egen region. Dette innebærer at hver solist/duett har én sjanse til NM-kvalifisering. Med «egen region» menes regionen solisten/duetten har bostedsadresse i. Dersom man bor i en annen region enn den medlemskorpset tilhører, eller er medlem i flere korps, så er det fremdeles bostedsadresse som avgjør i hvilket regionmesterskap man kan delta på NM-kvalifisering.

Vilkår

Dersom man blir syk og ikke deltar på ordinær NM-kvalifisering, så kan solisten/duetten, mot innsending av legeattest, delta på digital NM-kvalifisering. Duetter med drillere som bor i ulike regioner vil også kunne delta på digital NM-kvalifisering. Digital NM-kvalifisering foregår kort tid etter siste NM-kvalifiseringskonkurranse som er helgen 24. – 25. april. Fristen for å sende inn bidrag er 30. april, slik at deltakere på konkurranser i april måned bør sikre seg å gjøre et opptak i god tid. Dette i tilfelle man blir syk og ikke kan delta på ordinær NM-kvalifisering. Tropper trenger ikke kvalifisere seg til NM korpsdrill, men samarbeidstropper som har drillere i ulike regioner vil også kunne sende inn digitale bidrag for å få tilbakemeldinger og bedømmelser. Mer informasjon om NM-kvalifisering kommer i invitasjonen til NM korpsdrill.

Vi vet at dette er en krevende tid for alle, sammen skal vi komme oss igjennom dette. Det jobbes nasjonalt med digitale tilbud, følg med på våre nettsider og sosiale medier. Vi oppfordrer samtidig korpsene til å være kreative og planlegge lokale aktiviteter. Vi ser frem til å se dere alle igjen, og imellomtiden: ta vare på hverandre.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med de nasjonale drillkonsulentene: