NM Brass 2016, Elite:

Salamander, komponist John McCabe, utgitt i 1994 på Novello & Co Ltd, 12 minutter langt.

John McCabe Salamander (1994)

Salamander was commissioned by Michael Webber for English Heritage to celebrate the 10th birthday of the Historic Buildings and Monuments Commission for England, and was first performed at Kenwood Lakeside on June 25, 1994, by the Grimethorpe Colliery and David Urquhart Travel Yorkshire Imperial Bands, conducted by Geoffrey Brand.

The composer writes:
«According to Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, a Salamander was, in ancient times ‘a mythical lizard-like monster that was supposed to be able to live in fire, which, however, is quenched by the chill of its body… [The name] was adopted by Paracelsus as the name of the elemental being inhabiting fire (Gnomes being those of earth, Sylphs of the air, and Undines of the water)’ It is the latter definition that was the inspiration for this piece, which is in the form of a passacaglia (variations on a ground bass).

The ground bass tune is heard in the opening section both rising, and descending, a series of full chords with the notes of the tune at the top. There follow contrasting sections, culminating in a vigorous fugal section whose tune is a variations of the main theme, and a final blazing statement of the original chorded version of the ground.»

NM Brass 2016, 1.divisjon:

Abstractions, komponist Torstein Aagaard-Nilsen

(1990) Verket ble bestilt av Norges Musikkorpsforbund som pliktnummer til NM for Brass Band 2. divisjon (nå 1. divisjon) til konkurransen i 1990.
Publisher: Noteservice

Satstitlene er abstraksjoner der synsopplevelser er tenkt gjenskapt som musikk, altså en abstrakt fremstilling av et motiv, likt et abstrakt bilde der man ikke umiddelbart kan se likheten.
1. Aurora Borealis (Lento espressivo)
Inspirert av Nordlyset som kan være svært intenst vinterstid.
Det er aldri i ro og antar nye fasonger og farger hele tiden mens det farer over nattehimmelen.
2. Rocks (Moderato ben ritmico)
I denne satsen er tittelen et ordspill. Ordet “rock” er velkjent i musikken, men er også en enorm stein eller del av et fjell.
3. Seascape (Allegro dansante)
I denne satsen forsøker jeg å fange ulike aspekter ved havet, samtidig som satsen samler opp musikalske idéer fra de to foregående satsene. Denne satsen viderefører, oppsummerer og avslutter verket.

NM Janitsjar 2016:

I år har vi valgt å sette fokus på en komponist som har betydd mye, og betyr mye,  for norske korps, både brassband og janitsjar, de siste 40 årene: Philip Sparke.

Fra hans rike verkliste har vi valgt disse stykkene:

 

Tittel                                             Lengde                 Grad     Divisjon                  Forlag

Celebration                                      12                             6             Elite                      Studio Music
Year of the Dragon, The             12                            5             1.                             Studio Music
Spirit of the Sequoia                    8                              4             2.                            Anglo Music Press
Sailing with the Tall Ships          7                              4             3.                            Anglo Music Press
Jubilee Prelude                                5                              3             4.                            Studio Music
The Sun Will Rise Again              5                              3             5.                            Anglo Music Press
A Yorkshire Overture                   5                              3             6.                            Studio Music

For ytterligere informasjon, se: www.philipsparke.com