Norges Musikkorps Forbund har gleden av å invitere til NM skolekorps brass. Her møtes skolekorps fra hele landet fordelt på fire divisjoner.
Konkurransen arrangeres i 2020 i Stavanger Konserthus, Bjergsted.

Invitasjon til NM skolekorps brass 2020