Publisert 07/11/2016 - Oppdatert 23/06/2017 Sofiemyr skolekorps NM 2016 Foto: Mads Myr Munthe-Kaas Forfatter: Christine Lillebø

NM skolekorps janitsjar 2017

For: Skolekorps janitsjar
Hvor: Larvik
Når: 24. juni 2017
Påmeldingsfrist: 1. februar 2017

Norges Musikkorps Forbund har gleden av å invitere til NM skolekorps janitsjar. Her møtes skolekorps fra hele landet fordelt på tre divisjoner. NM skolekorps janitsjar har vært avholdt siden 1975.

For mer informasjon om arrangementet, send en epost til arrangement@musikkorps.no.

Invitasjon til NM skolekorps janitsjar 2017

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2017 – info 1

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2017 – info 2

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2017 – info 3

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2017 – info 4

Spillerekkefølge (pr. 10.5)

Billettpriser

 • Voksen kr. 150
 • Barn kr. 50 (under 16 år)
 • Barn under 6 år gratis

Program

Last ned Program.no-appen og få oversikt på telefonen:


Tilgjengelig på Google Play
Tilgjengelig i app store

 Workshop for aspiranter og juniorer!

Også i år har vi gleden av å kunne tilby musikalsk workshop for aspiranter og juniorer i forbindelse med NM.

Even og Knut lærer bort musikk uten å bruke noter. Vi skal leke med instrumenter og kanskje lage en musikk som ingen har hørt før. Even og Knut har med seg en magisk boks som gjør noe med musikken. Men vi kan ikke røpe hva den gjør. Alle som vil får prøve den magiske boksen. Dette blir spennende!

Even heter Kruse Skatrud, og Knut heter Lothe. Begge spiller bl.a. i jazzorkesteret Funky Butt, og er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Even og Knut har spilt for Kongen.

Tid: Kl. 11.45-14.15. Oppmøte kl. 11.30. (Lunch serveres i løpet av workshopen).

Pris: kr. 350,-. Dette inkluderer i tillegg billett til alle arrangementer i forbindelse med NM skolekorps og NM korpsdrill.
Påmelding skjer ved avkrysning i påmeldingsskjema til NM skolekorps.

Med forbehold om antall påmeldte.

 

Påmelding og praktisk info

Påmelding

Påmelding foregår via korpsdrift.no.
Logg på som korpsleder, velg fanen Kurs/aktiviteter.
Velg NM skolekorps janitsjar 2017. Evt. trykk på knappen Finn kurs hvis du ikke ser dette.
Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp.

Påmeldingsfrist 1. februar 2017

Tidsplan for helgen

Last ned tidsplan for helgen her

Konkurranseinfo

På grunn av fjorårets store påmelding, er det i år opprettet fire divisjoner. Deltakerne velger selv divisjon ut fra skolekorpsets musikalske nivå. Det er en forutsetning at påmeldingen er tilfredsstillende i både 3. og 4. divisjon for å gjennomføre konkurranse i 4. divisjon. Ved for liten påmelding, blir de to nederste divisjonene slått sammen, og konkurransen gjennomføres med tre divisjoner.

Regler for deltakelse

Regler for deltakelse
Reglene er hentet fra NM-reglementet – oppdatert juni 2014.

 • Musikantene skal være født i 1998 eller senere
 • Musikanten skal være registrert medlem i det korpset hun/han deltar med
 • Korps som ønsker å samarbeide om deltakelse i NM må søke om dette parallelt med påmeldingen, altså innen 1. februar 2017
 • Alle deltakere må være medlem i korpset senest 1. april 2017

Reglement for NM skolekorps (Revidert desember 2016)

Retningslinjer §6 Aldersdispensasjon

Retningslinjer NM skolekorps alder desember 2016 PDF

I 2014 besluttet NMFs Forbundsstyre følgende: Det kan søkes aldersdispensasjon for inntil to musikanter. Det vises til § 5.1 for betingelser for deltakelse. Skriftlig søknad sendes administrasjonen innen 1. april. (§6, Reglement for NM skolekorps)
Det overordnede formålet med regelendringen var at korpsets faste medlemmer ble gitt anledning til å stille på NM. Denne regelen har nå vært gjeldende i to år, og NMF ser behov for å tydeliggjøre intensjonen bak denne paragrafen i forhold til hvordan denne er blitt oppfattet og praktisert.

For NM skolekorps 2017 gjelder følgende til:

 • Søknadsfristen 1. april er absolutt og kan ikke overskrides
 • Det kan kun søkes dispensasjon for faste medlemmer. Med fast medlem menes registrert i korpsdrift.no. Jfr. §5.1 og §7.2.
 • Korps som har deltatt i regionale konkurranser tidligere i sesongen og fått godkjent aldersdispensasjon der, kan søke om å få delta med samme besetning til NM. Også her gjelder kravet om registrert medlemskap i korpsdrift.no
 • Søknad om dispensasjon kan ikke benyttes i forbindelse med §8 Sykdom og uforutsett fravær.

NMF vil igjen understreke §1 Formål med konkurransen der det bl.a. heter:

 • Deltakelsen er forankret på rettferdighet og gode moralske verdier
 • Musikkorpset kan prestere sammen og ta et felles ansvar for de mål som er satt

Dersom det er spørsmål til retningslinjene, ta kontakt med Finn Arne Dahl Hanssen på epost finnarne@musikkorps.no eller tlf. 909 56 893.

Musikalske retningslinjer

Musikalske retningslinjer
NMF har i 2014 utarbeidet nye retningslinjer for dommere. I tillegg til disse gjelder følgende:

 • Hvert korps har anledning til å fremføre selvvalgt verk. Maksimum spilletid er 15 minutter fra første til siste tone på scenen
 • Minst ett av verkene skal være originalskrevet for janitsjarkorps
 • Verkene skal ikke være soliststykker

Las ned retningslinjer for dommere.

Konkurranse er verktøy for utvikling

Det kan være utviklende for korpset å delta i konkurranser. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Konkurransen bør være et middel for musikalsk utvikling, ikke et mål i seg selv. I tillegg til egne prestasjoner, er NM også en mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats.

Viktige datoer

Infoplan NM 2017

Uke 11
Vi sender ut

 • Spillerekkefølge
 • Slagverksliste
 • Skjema for sceneoppsett med returfrist 1. mai
 • Skjema for omtale av korps og musikkstykker med returfrist 1. mai
 • Info om deltakerliste med returfrist 1. mai
 • Info om innsending av partiturer med returfrist 1. mai
 • Annen info

Uke 19
Vi sender ut

 • Bekreftelse på bestillingene. Etter dette er det ikke mulig å endre.
 • Info om fotografering
 • Annen info

Uke 20
Vi sender ut

 • Faktura ihht. korpsets bestillinger
 • Individuelt program pr. korps
 • Kart
 • Annen info

Uke 25
Vi sender ut

 • Siste info før arrangementet

Viktige frister

1. mars

 • Betaling av depositum

1. april

 • Alle deltakere må være registrert i NMFs medlemsdatabase

1. mai
Innsending av

 • Deltakerliste
 • Bestillinger
 • Partiturer
 • Omtale av korps og musikkstykker
 • Sceneoppsett
 • Gi beskjed ved evt. behov for piano/flygel
Tidligere år

Resultater

Vinner 2016: Midtun Skoles Musikkorps – dir. Christian Breistein

Resultatliste NM skolekorps janitsjar 2016

Vinner 2015: Ulriken Janitsjar, Hordaland – dir. Trond Helland

NM skolekorps janitsjar – resultater 2015

Vinner 2014: Madlamark skolekorps, Rogaland – dir. Martin Kinn

NM skolekorps janitsjar – resultater 2014

Vinner 2013: Ulriken janitsjar, Hordaland – dir. Trond Helland

NM skolekorps janitsjar – resultater 2013

Vinner 2012: Sofiemyr skolekorps, Akershus – dir. Idar Torskangerpoll

NM skolekorps janitsjar – resultater 2012

Resultater 2000-2011 

NM skolekorps janitsjar – resultater 2000-2011

Loading