Norges Musikkorps Forbund har gleden av å invitere til NM skolekorps janitsjar i Larvik 20. juni 2020.

Konkurransene i NM skolekorps janitsjar vil bli gjennomført i Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted i Larvik. Det konkurreres i 4 divisjoner.

Invitasjon NM skolekorps janitsjar 2020

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2020 – info 1

Konkurranse er verktøy for utvikling

Det kan være utviklende for korpset å delta i konkurranser. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Konkurransen bør være et middel for musikalsk utvikling, ikke et mål i seg selv. I tillegg til egne prestasjoner, er NM også en mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats.

NM skolekorps janitsjar har vært avholdt siden 1975.

For mer informasjon om arrangementet, send en epost til arrangement@musikkorps.no.