16.04.2020

Med bakgrunn i regjeringens gjeldende retningslinjer, ser vi oss nødt til å avlyse NM skolekorps brass, NM skolekorps janitsjar og NM korpsdrill 2020. Selv om forbudet mot kulturarrangementer foreløpig bare er gjeldende frem til 15. juni, så blir denne avgjørelsen stående. Med dagens restriksjoner er det ikke anledning for korps og drillere til å forberede seg, eller ansvarlig å gjennomføre arrangementene. Det er med tungt hjerte vi avlyser arrangementene som vi vet betyr så mye for mange.

Vi oppfordrer korpsene til å holde aktiviteten oppe innenfor gjeldende rammer.
Spill og drill sammen så godt det lar seg gjøre i andre mulige sammenhenger, ha godt humør, inspirer hverandre og legg planer for fremtiden. 
Del gjerne en liten video med de rundt deg med et øvingstips eller inspirasjon.
Dere finner flere tips til alternative korpsaktiviteter her: https://musikkorps.no/alternative-korpsaktiviteter/

Vi håper dere ønsker å delta i NM skolekorps janitsjar som arrangeres i Larvik 19. juni 2021.

______________

Norges Musikkorps Forbund har gleden av å invitere til NM skolekorps janitsjar i Larvik 20. juni 2020.

Konkurransene i NM skolekorps janitsjar vil bli gjennomført i Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted i Larvik. Det konkurreres i 4 divisjoner.

Invitasjon NM skolekorps janitsjar 2020

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2020 – info 1

Konkurranse er verktøy for utvikling

Det kan være utviklende for korpset å delta i konkurranser. Forutsetningen for å lykkes er å bruke konkurransen som et virkemiddel i korpsets musikalske utvikling. Fokuseres det kun på resultatet, kan skuffelsen bli stor for musikantene. Med riktig fokus oppnår en både at korpsets og enkeltmedlemmets selvfølelse og identitet blir styrket. Konkurransen bør være et middel for musikalsk utvikling, ikke et mål i seg selv. I tillegg til egne prestasjoner, er NM også en mulighet til å oppleve andre korps, la seg begeistre over andres prestasjoner og bli inspirert til videre innsats.

NM skolekorps janitsjar har vært avholdt siden 1975.

For mer informasjon om arrangementet, send en epost til arrangement@musikkorps.no.