Norges Musikkorps Forbund har gleden av å invitere til NM skolekorps janitsjar i Larvik 24. juni 2023.

Konkurransene i NM skolekorps janitsjar vil bli gjennomført i Bølgen kulturhus og Sliperiet kulturverksted.
Det inviteres til konkurranse i fire divisjoner. Deltakerne velger selv divisjon ut fra skolekorpsets musikalske nivå. Det er en forutsetning at påmeldingen er tilfredsstillende i både 3. og 4. divisjon for å gjennomføre konkurranse i 4. divisjon. Ved for liten påmelding, blir de to nederste divisjonene slått sammen, og konkurransen gjennomføres med tre divisjoner.

NM skolekorps janitsjar har vært avholdt siden 1975.

Invitasjon til NM skolekorps janitsjar 2023

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2023 – info 1

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2023 – info 2

NMF :: NM skolekorps janitsjar 2023 – info 3