I tillegg til NMF, ble også Korforbundet tatt opp som medlem på Musikktinget i helgen. Dermed er begge de to største organisasjonene innen det frivillige musikkliv nå inne i folden i Norsk musikkråd. Begge søknadene ble vedtatt med akklamasjon på det ekstraordinære musikktinget.

De samme utfordringene

Rita H. Lystad sa i sin tale til Musikktinget at mye har skjedd siden utmeldingen i 2001, men at aktivitetene, ambisjonene og utfordringene var de samme.

– Det vil fremdeles være slik at vi vil «blankpolere» NMF som interesseorganisasjon for musikkorpsene og drillerne våre. Samtidig er det klinkende klart at en rekke utfordringer vi står ovenfor er felles for hele det frivillige musikklivet, sa hun.

Hun nevnte blant annet eksempler som økonomiske rammevilkår, arenaer og lokaler til musikkutøvelse og styrking av effekten av våre kulturskoler.

Rita H. Lystad taler til Musikktinget 2018
Foto: Endre Lohne

Viktig også på det lokale plan

Presidenten nevnte også opprettelsen av Kulturalliansen som et viktig bidrag i å få det frivillige musikkliv til å snakke med én stemme i møter med politikerne. Samtidig la hun vekt på at samarbeidet er minst like viktig på det lokale nivå, som sentralt.

– De store sakene blir avgjort sentralt, men et hvert kor, korps og band eksisterer lokalt. Det ligger et stort potensiale i å også få økt samarbeid mellom NMR, NK og NMF på det regionale plan. Slikt samarbeid har mange steder tørket bort på 2000-tallet.

I debatten var det stor enighet, og ord som gikk igjen var «endelig», «historisk» og «gledelig».

Du kan også lese NMR sin sak fra Musikktinget: Sammen er vi sterke