Kan korpset ditt tenke seg å være teknisk arrangør for en regionkorpssamling?
Send e-post til hedopp@musikkorps.no så raskt som mulig og innen 20. februar 2019

Dato for samlingene i neste sesong er:
1. samling:  13. – 15.  september 2019
2. samling:  15. – 17.  november 2019
3. samling:  14. – 16.  februar 2020

Ved spørsmål om HOKK eller samlingene, ta kontakt:
Ola Fredheim Haug, musikkonsulent NMF Hedmark/Oppland
tlf: 93461349
ola@musikkorps.no