NMF er allerede godt i gang med planlegginga av det store jubileet i 2018. Da skal det feires at det er 100 år siden korpsene på musikkstevnet på Stabekk bestemte seg for å danne sitt eget forbund med det formålet å vekke den musikalske sans og interesse.

Mange navneskifte

Forbundet ble stiftet som Norske guttemusikkorps’ landsforbund. I 1924 skiftet navnet til Norges landsforbund av gutte- og ungdomskorps for å inkludere de mange ungdomskorpsene som var et resultat av at guttene vokste ut av skolekorpsene. I 1946 ble også voksenkorpsene med under navnet ”Norges Landsforbund av gutte- og amatørmusikkorps”. I 1956 var det igjen dags for navneskifte, og siden har navnet vært Norges Musikkorps Forbund.

Jubileumsåret 2018

Det blir et innholdsrikt program i jubileumsåret og det første prosjektet er allerede lansert. Den 7. september kom korpsipedia.no på nett. Her kan alle korps og personer legge inn sine historier, bilder, filmer og lydopptak å dermed bidra til å utvikle et korpsleksikon.

Det blir ny landsfestival, denne gangen i Bergen 28. juni – 1. juli 2018. NM skolekorps brass/janitsjar og NM korpsdrill vil bli en del av festivalen, i tillegg til et program som alle kan ta del i, som utøvere eller som publikum.

Sett av året og planlegg korpsturen til Bergen 2018!