Valg av stevnearrangører avhenger av sted (geografisk variasjon) og kapasitet.

Søknadsfrist: innen 6. september
Tildeling av stevne: Snarest etter søknadsfrist 6. september
Publisering av stevne: Senest 1. oktober.

Dersom dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt på epost:
andreas@musikkorps.no

Les nedenfor for søknadskriterier og rettningslinjer!

Søknadspapirer sendes til: andreas@musikkorps.no