Valg av stevnearrangører avhenger av sted (geografisk variasjon) og kapasitet.

Søknadsfrist: Senest 1. juni
Tildeling av stevne: Snarest etter søknadsfrist og senest 1. september
Publisering av stevne: Senest 1. oktober.

Dersom dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt på christina@musikkorps.no eller 951 64 693