Vi vil gjerne vise at vi er her, vi tenker på dere og vil gjerne hjelpe dere med spørsmål dere evt. skulle ha i denne utfordrende perioden vi har for øyeblikket. NMF administrasjonen eller representanter fra regionstyret vil ringe dere snarlig.

Hvis det blir nødvendig med mer kontakt kan vi sette opp en video- eller tlf. møte i etterkant av samtalen.

Dere kan tenke ut ut spørsmål i forkant hvis dere vil. Kanskje dere har spørsmål rundt 17. mai, korpsøkonomi, arrangementer fremover ? Et tips er å følge med på musikkorps.no hvor ny oppdatert informasjon legges ut med jevne mellomrom.

Vi ser frem til å snakke med dere!