OPPDATERT: I løpet av forrige uke har tillitsvalgte og staben i NMF Øst pratet med mer enn 350 av regionens korps, for å lytte til hvordan de opplever denne ekstraordinære situasjonen. Historier om sære øvingsløsninger, bekymring rundt økonomi og rekruttering, og et håpefullt blikk mot fremtiden er den generelle opplevelsen vi sitter igjen med – i tillegg til mange hyggelige samtaler med korps-ildsjeler.

Dette er en særdeles krevende periode for oss alle, og vi får både meldinger, telefoner og e-poster fra frustrerte korpsledere. I lys av dette har regionstyret tatt initiativ til en fullstendig ringerunde til «våre» korps. Vi ønsker å høre direkte fra dere hvordan ståa er i disse krevende tidene!

Målet med samtalene er å kartlegge situasjonen, slik at regionstyret og administrasjonen best kan vite hvordan vi kan bistå korpsene og medlemmene. Vi heier på dere!

I tidsperioden 24. april til 1. mai vil en representant fra NMF Øst kontakte alle medlemskorpsene (ved leder) i regionen.

Er Korpsdrift oppdatert med korrekt info om person og telefonnummer for leder?
Slik gjør man dette

Vi prates!