Gjenvalg og nye medlemmer

Liv Elgheim (Stavanger), Astrid Helen Ove (Haugesund), Gudny Drangeid (Sandnes), Egil Johannessen (Sandnes), Marius Eie Barka (Tau) og Cesilie Mørch Olsen (Stavanger) ble gjenvalgt til regionstyret.

Annika N. Skretting (Stavanger), Jan Arve Hammerseth (Karmøy), Taj Elisabeth Eik Seilen (Dalane), May Kristin Øgreid (Jæren) og Karina Gundersen (Stavanger) er klar for å ta fatt på sin første periode i regionstyret.

Kontaktinformasjon til regionstyret, kontrollkomité og valgkomité er her:
OM NMF ROGALAND

Innspill fra regionens korps

En av de første oppgavene regionstyret skal i gang med er å lage tiltaksplan basert på vedtatt Strategiplan. Alle korps i Rogaland er bedt om å komme med innspill.

Regiontinget 2023 vedtok at NMF Rogaland slutter seg til NMFs strategiplan for 2022-2026, som vedtatt på NMFs landsmøte 2022.
Det ble også vedtatt at regionstyret får mandat til å benytte innspill fra korpsene som grunnlag for å utvikle en regional tiltaksplan i tråd med strategiplanen.

Norges Musikkorps Forbund strategiplan 2022-2026

19. april 2023 fikk korpsene tilsendt skjema for utfylling innen 25. juni 2023.
Innspill tiltaksplan til NMF Rogaland