Kan korpset ditt tenke seg å være teknisk arrangør for en av disse samlingene?
Send e-post til hedopp@musikkorps.no så raskt som mulig og innen 1.februar 2018

Dato for samlingene er:
1. samling:  14.-16. september 2018
2. samling:  16.-18. november 2018
3. samling:  15.-17. februar 2019

Ved spørsmål om HOKK eller samlingene, ta kontakt:
Botolv Gjeldaker, daglig leder NMF Hedmark/Oppland
tlf: 98282373
botolv@musikkorps.no