Vi arrangerer gjerne to skolekorpsstevner dersom stedene er langt nok fra hverandre til at de ikke konkurrerer om deltakere.

(Nordnorsken, et stevne utenom NMF-regi arrangeres for voksne)

Søknadsfrist: Senest 15. juni
Tildeling av stevne: Snarest etter søknadsfrist og senest 1. september
Publisering av stevne: Senest 1. oktober.

Dersom dere har spørsmål, er det bare å ta kontakt på christina@musikkorps.no eller 951 64 693