For å gjennomføre et så stort arrangement, trengs mange hender for å utføre både små og større oppgaver innenfor transport, overnatting, matservering, rigging og rydding av scener og mye mer.

NM-komiteen består av 8 personer som leder hver sine ansvarsområder. De sørger for at det er nok personer på hvert ansvarsområde, og at alle får vite hva de skal gjøre.

Hvert korps vurderer selv hvor stor kapasitet de har. Kanskje har dere mulighet til å sende 2 personer i 6 timer, eller 16 personer i 10 timer. Vi trenger et anslag på kapasitet ved påmelding. Dugnadsinnsatsen honoreres  pr. person pr. time.

Korps som melder seg plikter å oppgi en person som er dugnadsansvarlig. Dugnadsansvarlig fordeler oppgaver og  videreformidler informasjon til dugnadspersonene i sitt korps. Det vil være møte for dugnadsansvarlige 14. februar.

Les mer om NM skolekorps janitsjar og NM korpsdrill.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Finn Arne Dahl Hanssen på epost finnarne@musikkorps.no eller tlf. 909 56 893

Påmelding innen 1. februar.