– NMF har gått inn på eiersiden av Styreportalen AS for å sikre en langsiktig posisjon, med tanke på utvikling av nyttig programvare for medlemskorpsene, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

– NMF og Styreportalen AS vil jobbe for å tilby gode tekniske løsninger tilrettelagt for kulturorganisasjoner og medlemmer av kulturorganisasjoner, sier daglig leder og grunder av Styreportalen, Stian Sømoen. Sømoen spiller i Skjold Nesttun Janitsjar og er også korpspappa, og har dermed førstehåndskjennskap til korpsenes behov for en enklere digital korpshverdag.

Veiden videre

Styreportalen AS leverer i dag Program.no til de fleste av NMF sine arrangementer. Program.no benyttes både til påmelding, administrasjon og fakturering, samt publisering av program og resultater.

I tillegg til Program.no jobber Styreportalen AS med å tilby medlemskorpsene i NMF et mer moderne og fleksibelt medlemsregister.

– Rent konkret, hva kan korpsene vente seg?

– I høst kommer Styreportalen med den nye versjonen av Styreportalen.no for NMFs medlemskorps. Den nye versjonen vil inneholde en rekke forbedringer med tanke på å drifte et korps. En av disse nyhetene er integrasjon med NMF sin medlemsdatabase, sier en entusiastisk Sømoen, og fortsetter:

– Det vil komme en ny app som medlemmer og foresatte kan benytte for å kommunisere med korpset. Det vil være funksjoner som f.eks å melde fravær eller å kontakte styret, sier han.

GRUNNPAKKEN: Moduler i grunnpakken av Styreportalen.
Det vil også være mulig å velge tilleggsmoduler etter eget ønske.

– Det er viktig for oss som organisasjon å kunne tilby fleksible og hensiktsmessige digitale løsninger, sier Karl Ole Midtbø.

– For oss er det viktig at grunnpakken som Styreportalen AS tilbyr våre medlemskorps, blir gratis.

– Hvorfor har NMF valgt å gå inn på eiersiden?

– Fordi det er viktig for oss å ha en hånd på rattet når vi f.eks må prioritere mellom hvilke løsninger som skal tilbys korpsene først. Det er nå opprettet et styre, der vi sitter med tre av fem styremedlemmer. Vi har nylig hatt vårt første styremøte, og ser fram til at korpsene kan nyte godt av tidsriktige digitale løsninger i sin korpsdrift.

ALT PÅ ETT STED: Målet med Styreportalen er å forbedre og forenkle kommunikasjon internt i korpset.
Samle alt på et sted, og gi medlemmene tilgang til riktig informasjon når de trenger det.

Kampanje på Notearkiv.no

Notearkiv.no er et digitalt notearkiv spesiallaget for korps, kor og storband. Notearkivet er koblet opp mot Norges Musikkorps Forbund sin Korpsdriftportal. I disse koronatider leter mange etter alternative aktiviteter. Kanskje digitalisering av notearkivet kan være aktuelt? Få orden på notene, og kanskje dele ut noter via e-post, slik at vi er klare når samspillet kan tas opp igjen.

Vi tilbyr nå 60 dager gratis og uforpliktende prøveperiode. Når prøveperioden er ferdig, kan dere velge å fortsette å bruke Noterakiv.no og vil da benytte samme konto videre.

Det er mange fordeler med å benytte Notearkiv.no:

  • Det er ingen installasjon – Alt ligger i skyene og driftes av Styreportalen AS.
  • Enkel oppstart – Det tar ca fem minutter å komme i gang. Enkel brukerveiledning.
  • Google Disk – Alle filene lagres på korpsets Google Disk konto.
  • Flerbrukersystem – Dere velger selv hvem som har tilgang til notene og utsending av noter.
  • Splitt Pdf-filer – Systemet hjelper til med å splitte filene og sette riktig navn på filene.
  • Enkel utsending av noter – Man kan sende ut noter til medlemmene enkelt og raskt.

Prisen for bruk av Notearkiv.no etter prøveperioden er 1495,- inkl. MVA pr år.

Les mer her: http://notearkiv.no/nmf

For å bestille prøveperiode, fyll ut skjema her: http://notearkiv.no/kontaktoss/bestill