Som en av landets største kulturorganisasjoner er det viktig for NMF Trøndelag at deres korps oppnår suksess både på det musikalske og som en gruppe mennesker som skal trives sammen. For å gi de beste muligheter til alle sine medlemskorps arbeider NMF Trøndelag med veiledning i enkeltkorps og korpsklynger i avgrensede områder. Utfra møtene følges korpsene opp. ”Vi skal gjøre korpset best mulig musikalsk ut fra korpsets forutsetninger- litt bedre hver gang”. Strukturen i klyngene og møtene skal bidra som målsettingen sier til lokal vekst og forbedring hos deltakerkorpsene.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en sparringspartner for styrene
 • Lede gruppeprosesser og følge opp deltakere innenfor forventingene
 • Bistå i utviklingsarbeidet og igangsetting
 • Til enhver tid holde seg oppdatert på verktøy og informasjon som ligger på NMF sine nettsider slik at korpsene kan nyttiggjøre seg dette
 • Rapportere til NMF Trøndelag
 • Delta på veiledersamlinger og skoleringssamlinger for veiledere i regi av NMF Trøndelag

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Analytisk, strukturert og målrettet
 • Kunne skape engasjement og har gode samarbeidsegenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Reflektert og kreativ
 • Musikalsk og /eller drillfaglig kompetanse
 • Tidligere erfaring med administrasjons og organisasjonsdrift
 • Pedagogisk tilnærming
 • Ønskelig med tidligere erfaring fra frivillighetsarbeid eller tillitsverv

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et inspirerende musikalsk miljø
 • Gode muligheter for egenutvikling
 • Honorar etter avtale

Veilederrollen er et deltidsengasjement og kan kombineres med vanlig fulltidsstilling.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med Geir Ulseth på telefon 982 82 377 eller geir@musikkorps.no. Alle søknader merkes “veileder Trøndelag 2019” og behandles konfidensielt. Søknadsfrist: 01.august 2019.