Odd Petter Saltnes kom til NMF i 2002, og der ble han værende til han brått ble tatt vekk fra oss. Det var hans IKT-kompetanse som var utgangspunktet for ansettelsen, men fra september 2017 av og frem til hans død, var han NMFs administrasjonssjef. Lenge før han ble ansatt var han imidlertid sterkt involvert i organisasjonen – på ulike nivå.

Som musikant spilte han i Alvøens Musikkforening og i Sandvikens Ungdomskorps, før han i de siste årene spilte i Bergen Musik Corps. Han var også dirigent, både i Alvøen Skolekorps og Olsvik Skolekorps. Sammen med sin kone Gjertrud gjorde Odd Petter en stor innsats for Hordaland Ungdomskorps. For dette arbeidet mottok de begge NMFs fortjenstmedalje på NMF Hordaland sitt regionting i 2003.

Med sin solide og brede kompetanse har Odd Petter spilt en sentral rolle i NMFs utvikling på 2000-tallet. Det er tungt å ta innover seg at han ikke lenger er en del av organisasjonen. Det er kanskje først når vi er tilbake på kontorene etter pandemien det virkelig vil gå opp for oss at hedersmannen Odd Petter ikke lenger er en del av ensemblet.

Varme tanker går til hans kjære Gjertrud, barn og barnebarn. Vi lyser fred over Odd Petter sitt minne.