Totalt fikk 69 korps støtte i denne første søknadsrunde.  Den totale tildelingen i denne omgang ble på drøyt 1.1 million kroner. Neste søknadsrunde har søknadsfrist 20. september.  Noen av korpsene fikk tildelt maks-summen på kr 50 000, mens ingen har fått mindre enn 5 000 kroner.

NMFs generalsekretær , Karl Ole Midtbø, er godt fornøyd med at man har kunnet tilbakeføre nesten hele fjorårets overskudd til korpsene.

– Dette året, eller disse 15 månedene er vel mer presist, har vært svært krevende for korpsene. Da er det veldig kjekt – og veldig riktig – å kunne pløye mesteparten av fjorårets overskudd tilbake til korpsene. Så vet vi det at to millioner ikke rekker så veldig langt, og det har vært vanskelig å prioritere. Men her har NMF-regionene gitt oss gode råd på veien.

Søk på nytt!

Midtbø forventer en minst like vanskelig jobb med å prioritere søknadene til høsten, men at det uansett er hyggelig å lese om ulike tiltak i hele Korps-Norge.

– De som søkte og fikk avslag nå, har en mulighet til å søke på nytt til høsten, sier han.

Alle korps som søkte skal ha fått mail tirsdag 22. juni, enten med beskjed om tilslag eller avslag.
Har ditt korps søkt og ikke fått mail (på oppgitt mailadresse i søknaden)? Send en mail til post@musikkorps.no.

Fordeling stimuleringsmidler NMF runde 1