Det er litt flere enn i runde 1, da 69 korps fikk støtte.

Det ble søkt om midler for ca ni millioner kroner, så det var enda mer krevende i denne runden å plukke ut de prosjektene som fikk støtte.

NMFs generalsekretær , Karl Ole Midtbø, er godt fornøyd med at man har kunnet tilbakeføre nesten hele fjorårets overskudd til korpsene.

– Pandemien har vært svært krevende for korpsene. Da er det veldig kjekt – og veldig riktig – å kunne pløye mesteparten av fjorårets overskudd tilbake til korpsene. Så vet vi det at drøyt to millioner ikke rekker så veldig langt, og det har vært vanskelig å prioritere. Men her har NMF-regionene gitt oss gode råd på veien.

 

Alle korps som søkte skal ha fått mail fredag 29. oktober, enten med beskjed om tilslag eller avslag.
Har ditt korps søkt og ikke fått mail (på oppgitt mailadresse i søknaden)? Send en mail til post@musikkorps.no.

Fordeling stimuleringsmidler runde 1

Stimuleringsmidlene runde 2 høst 2021