Nordland Janitsjar består av i overkant av 70 medlemmer i alderen 13 – 19 år, og de holder samlinger i fylkets største byer. Korpset holder et høyt aktivitets- og musikalsk nivå, og de dirigeres av Irene Anda.  For å bli tatt opp i NoJa, kreves det bestått prøvespill.

På samlinga på Fauske i september kan de som er interesserte være med og spille hele helga og prøvespille iløpet av samlinga. Alle som deltar betaler 900,- for samlinga uavhengig om de blir godkjent som medlemmer etter prøvespillet eller ikke. Ta kontakt med Anne Guri dersom du er interessert i å prøvespille.

NoJa har tradisjon for å dra på turer i både inn- og utland, følg med!

Kontaktperson for Regionkorpset NoJA er:

Anne Guri Frøystein
951 73 983
annefr51@gmail.com

 

Korpsets faste dirigent er Irene Anda!

Irene har vært dirigent for Noja i mange år og hun fortsetter stadig å inspirere musikantene!