Det er viktig at alle deltakere overholder fristene for å unngå forsinkelser i startlisteoppsetting.

Påmelding

  • Foreløpig påmelding: 5 januar (bare så vi vet ca hvor mange som vil delta)
  • Bindende påmelding og innsending av påmeldingsskjema: 15 januar. Evt avmeldinger etter denne faktureres med unntak av sykdom hvor det foreligger legeerklæring.
  • Frist for å melde inn eventuelle endringer i program/klasse/divisjon: 20 januar
  • Påmeldingsskjemaet fylles ut og sendes til nordlysdrilliaden@musikkorps.no
  • Alle som sender inn påmeldingsskjema blir bedt om å dobbeltsjekke og godkjenne at all info er korrekt og at de er inneforstått med at det ikke nødvendigvis kan tas hensyn til feil i påmeldingsskjema ut over dette.

Påmeldingsskjema Nordlysdrilliaden 2019