Nordnorsk Mesterskap
Publisert 17/02/2020 - Oppdatert 14/08/2020 Nordnorsk Mesterskap for korps Forfatter: Christina Solheim Karstad

Nordnorsk mesterskap 2020

Utsatt til oktober 2021 grunnet av koronaviruset!

Det er en glede å ønske velkommen til Nordnorsk Mesterskap for korps 2020 på Kulturfabrikken, Sortland. Sortland Musikkforening er teknisk arrangør. Vi planlegger som normalt, men må dessverre ha forbehold om endringer til høsten!

Etter oppfordring fra Regiontinget 2017 skulle konkurransen rullere mellom ulike steder. Etter utlysning av arrangør for Nordnorsk mesterskap er Sortland tildelt konkurransen for 2020 mens Leknes er vertskap i 2021.

Hva er et korpsmesterskap?

Korpsmesterskapene er mål som korpsene kan bruke til å sette fokus på musikalsk utvikling. I tillegg er mesterskapene sosiale møteplasser der man møter gamle kjente, sommerkursvenner og andre korpsentusiaster i alle alder. Mesterskapene er et tilbud til alle medlemskorps i NMF Nord-Norge.

Mesterskapene er en arena hvor mange korps møtes og kan høre på og lære av hverandre. Vi utfordrer korpsene til å bli med på vår ambisjon om at det skal være fulle saler under mesterskapet, og at korpsene hører på hverandre. Korpsene blir vurdert av to dommere, samt at det vil være en publikumspris der underholdnings-aspektet blir særlig ivaretatt. Det vil også være kriterier for spilletid og påmeldingslister, alt dette nærmere beskrevet i eget konkurransereglement.

 

Påmelding og Pris

Frister for påmelding:

15. juni: Frist for å melde interesse for deltagelse på konkurranse (ikke bindende påmelding).
1. september: Bindende påmelding.
1. oktober: Frist for detaljert påmelding.

Merk: For aspirant-/juniorkorps: påmelding innen 1.september.  For andre interne grupper i korpsene, er det 15. juni som gjelder.

Man kan melde seg på i følgende klasser (brass og janitsjar deltar i samme klasser):

  • Aspirant-/juniorkorps
  • Skolekorps
  • Generasjonskorps
  • Amatørkorps

Priser

  • Korpsavgift, aspirant-/juniorkorps: 1500 kr per korps.
  • Korpsavgift, skole-, generasjon- og amatørkorps: 3500 kr per korps
  • Deltakeravgift per person: 100,-
  • Medaljer: 55 kr per stykk.

 

Rammer og reglement

TIDSRAMMER:

Skole-/generasjons- og amatørkorps har 15 minutter spilletid.

Aspirant-/juniorkorps har 10 minutter spilletid.

Viktig å huske på!

Det er veien frem mot konkurransen som er den viktigste, og det at man selv jobber med å bli bedre!

Hvilken klasse bør vi delta i?

I klassen for skolekorps er det ingen nedre aldersgrense, men den øvre aldersgrensen er det skoleåret man fyller 19 år. Det kan søkes dispensasjon for musikanter over 19 år – mer om dette i reglementet. I klassen for generasjonskorps skal medlemmer være både over og under 19 år, og jevnt fordelt på medlemsmassen.  Man kan altså ikke stille med én musikant på 18 år og resten over, dette for å stille mest mulig likt og gjøre det så tilnærmet rettferdig som mulig. Mer om fordeling i denne klassen kan du lese HER. I klassen for voksen-/amatørkorps er det ingen nedre aldersgrense.

Ved påmelding til klasser korpsene åpenbart ikke hører til i, eller i tilfeller der vi er i tvil om ditt korps er påmeldt i riktig klasser, tar NMF Nord-Norge kontakt for veiledning til å flytte korpset i riktig klasse. Ønskes rådgivning angående påmelding og klasseinndeling, ta kontakt med andreas@musikkorps.no.

Hva vektlegges av dommerne?

I «Retningslinjer for dommere i korpskonkurranser» får du et innblikk i hva som legges vekt på i dommerteamet. Det er i tillegg utarbeidet en utdypning av de forskjellige punktene, slik at dirigenter og korpsledere kan se hva man legger i formuleringene. 

REGLEMENT (KOMMER!)

Retningslinjer for dommere Nordnorsk Mesterskap for korps

Veiledning til korpsene_hvordan dømmer dommerne

Det vil bli tatt bilder fra arrangementet!

Resultater og tidligere vinnere
Fant ingen felt.
Loading