Kategorier og spilletid:

Voksenkorps:           inntil 20 minutters spilletid
Skolekorps:             inntil 15 minutters spilletid
Generasjonskorps:    inntil 15 minutters spilletid
Aspirantkorps:         inntil 5 minutters spilletid

 • Spilletiden regnes totalt fra første til siste tone. Sekunder mellom stykkene regnes innenfor dette.
 • Det gis ikke dispensasjon for å gå over tiden.
 • Skal aspirantene være med på et stykke, skal rigging til dette regnes med innenfor spilletid.

Det er fortsatt tillatt å ha med drill, men de vil ikke ha noen påvirkning på den musikalske vurderingen. Drillerne får ikke en egen teknisk vurdering, men hvordan de passer inn som en del av helheten sammen med korpset.

Kriterier for opptak:

Opptaket skal være så likt en ordinær konkurransekonsert som mulig og hele konkurranseprogrammet skal filmes i ett opptak. (Må ikke forveksles med VIVO)

 • God lyd og bildekvalitet
 • Kun én lydkilde, som det ville vært i en ordinær akustisk framførelse. Det skal ikke benyttes flere mikrofoner for å mikse lydopptaket.
 • Hele konserten skal være i ett sammenhengende opptak, det er ikke tillatt å klippe og redigere eller legge til lyd i etterkant.
 • Kamera skal stå på stativ
 • Hele korpset må vises
 • Bildet skal være sentrert
 • Dersom drill skal være med på opptaket, må de passe inn innenfor samme bilderamme som korpset er i. Det er ikke tillatt med følgekamera.
 • Opptaket skal kun inneholde selve konkurranseprogrammet.
 • Lyd og bilde må være fra samme enhet. Prøv gjerne litt ulikt opptaksutstyr (mobil, videokamera etc.) for å finne best mulig lyd.

Rangering og premiering

Korpsene vurderes etter musikalsk prestasjon. Det vil i tillegg deles ut en pris for beste show i hver klasse.

Voksenkorps:             1.-2.-3. plass og beste show-pris
Skolekorps:                1.-2.-3. plass og beste show-pris
Generasjonskorps:   1.-2.-3. plass og beste show-pris
Aspirantkorps:          Ingen rangering, alle får pris

Valg av repertoar

Dommerne vurderer kun selve framførelsen/opptaket og vil ikke kunne si noe om progresjonen korpset har hatt. Korpset vil ikke få høyere vurdering ved å velge repertoar som er for vanskelig. Det anbefales å velge stykker som korpset mestrer godt og som viser fram det korpset kan.

Lag gjerne en god konsert der dere er!

Vær gjerne flere korps i lag og hør på hverandre. Ha gjerne publikum, men sørg for at det ikke går på bekostning av et godt opptak. Dersom konkurranseprogrammet er en del av en lengre konsert, er det kun konkurranseprogrammet som skal filmes.

Påmelding og innsending

Frist for påmelding via skjema: 15. september
Innsending av repertoarliste og partiturer: 5 oktober
Innsending av deltakerliste: 5 oktober
Opptaket skal være NMF i hende senest: 31. oktober

NB: Innsendinger etter frist vil ikke bli vurdert. Alle oppfordres til å gjøre et prøveopptak og sende inn i god tid før for å sjekke at alt virker som det skal.

 • Opptakene sendes inn via en YouTube-kanal som korpset selv oppretter (dette kan vi være behjelpelige med).
 • Korpset styrer selv hvem som kan se opptaket og hvor lenge disse ligger ute (i ettertid av konkurransen kan videoen slettes, eller deles som dere vil!)

Medaljer

Det vil være mulig å kjøpe medaljer for årets konkurranse. Vi kommer til å bytte leverandør og vi vil ikke ha oversikt over pris før i september. Oppgi likevel i påmeldingen om dere ønsker medaljer og hvor mange, så kan dere bekrefte om dere vil bestille når pris blir oppgitt.