Nordnorsk Mesterskap
Publisert 18/02/2022 - Oppdatert 18/05/2022 Nordnorsk Mesterskap for korps Forfatter: Andreas Øvringmo

Nordnorsk Mesterskap for korps 2022

Nordnorsk Mesterskap 2022 for korps blir endelig arrangert fysisk igjen, etter to år med avlysning og digital konkurranse!

Dato: 19.november
Sted: Sortland

Påmelding nederst på denne siden!

Teknisk arrangør: Sortland Musikkforening

Kategorier og spilletid:

Voksenkorps:           inntil 20 minutters spilletid
Skolekorps:             inntil 15 minutters spilletid
Generasjonskorps:    inntil 15 minutters spilletid
Aspirantkorps:         inntil 5 minutters spilletid

 • Spilletiden regnes totalt fra første til siste tone. Sekunder mellom stykkene regnes innenfor dette.
 • Det gis ikke dispensasjon for å gå over tiden.
 • Skal aspirantene være med på et stykke, skal rigging til dette regnes med innenfor spilletid.

Det er fortsatt tillatt å ha med drill, men de vil ikke ha noen påvirkning på den musikalske vurderingen. Drillerne får ikke en egen teknisk vurdering, men hvordan de passer inn som en del av helheten sammen med korpset.

Rangering og premiering

Korpsene vurderes etter musikalsk prestasjon. Det vil i tillegg deles ut en pris for beste show i hver klasse.

Voksenkorps:             1.-2.-3. plass og beste show-pris
Skolekorps:                1.-2.-3. plass og beste show-pris
Generasjonskorps:   1.-2.-3. plass og beste show-pris
Aspirantkorps:          Ingen rangering, alle får pris

Valg av repertoar

Dommerne vurderer kun selve framførelsen/opptaket og vil ikke kunne si noe om progresjonen korpset har hatt. Korpset vil ikke få høyere vurdering ved å velge repertoar som er for vanskelig. Det anbefales å velge stykker som korpset mestrer godt og som viser fram det korpset kan.

Påmelding og priser

Frister for påmelding:

1. juni: Påmeldingsfrist.
15. september: Frist innmelding av antall medaljer.

Merk: For aspirantkorps er påmelding innen 15.september. For andre interne grupper i korpsene, er det 1.juni som gjelder. OBS! Frist for antall medaljer er 15.september, også for aspirantkorps!

Man kan melde seg på i følgende klasser (brass og janitsjar deltar i samme klasser):

 • Aspirant-/juniorkorps
 • Skolekorps
 • Generasjonskorps
 • Amatørkorps

Priser

 • Korpsavgift, aspirant-/juniorkorps: 1500 kr per korps.
 • Korpsavgift, skole-, generasjon- og amatørkorps: 3500 kr per korps
 • Deltakeravgift per person: 100,-
 • Medaljer: 65 kr per stykk.

HUSK AT ALLE SOM DELTAR MÅ VÆRE MELDT INN I SITT KORPS INNEN 1.OKTOBER I KORPSDRIFT/STYREPORTALEN!

Leder logger inn på korpsdrift.no og finner medlemslisten nede på siden (under fanen medlem).

 • Rett over er en rullegardin der det enten står ”Etiketter” eller ”Medlemsliste”. Sørg for at ”Medlemsliste” er valgt her.
 •  Klikk på excelikonet (helt til høyre) for å laste ned medlemslisten.
 • Slett hele linjen for de som ikke skal være med. Kun spillende musikanter i konkurransen skal stå på listen.
 • Ikke slett noen kolonner eller endre rekkefølgen på kolonnene.
 • Dirigenter og ledere skal ikke stå på listen (med unntak der leder er spillende)
 • Send listen til nordnorge@musikkorps.no innen lørdag 1.oktober (midnatt)
Rammer og reglement

TIDSRAMMER:

Skole-/generasjons- og amatørkorps har 15 minutter spilletid.

Aspirantkorps har 10 minutter spilletid.

Viktig å huske på!

Det er veien frem mot konkurransen som er den viktigste, og det at man selv jobber med å bli bedre!

Hvilken klasse bør vi delta i?

I klassen for skolekorps er det ingen nedre aldersgrense, men den øvre aldersgrensen er det skoleåret man fyller 19 år. Det kan søkes dispensasjon for musikanter over 19 år – mer om dette i reglementet. I klassen for generasjonskorps skal medlemmer være både over og under 19 år, og jevnt fordelt på medlemsmassen.  Man kan altså ikke stille med én musikant på 18 år og resten over, dette for å stille mest mulig likt og gjøre det så tilnærmet rettferdig som mulig. Mer om fordeling i denne klassen kan du lese HER. I klassen for voksen-/amatørkorps er det ingen nedre aldersgrense.

Ved påmelding til klasser korpsene åpenbart ikke hører til i, eller i tilfeller der vi er i tvil om ditt korps er påmeldt i riktig klasser, tar NMF Nord-Norge kontakt for veiledning til å flytte korpset i riktig klasse. Ønskes rådgivning angående påmelding og klasseinndeling, ta kontakt med andreas@musikkorps.no.

Hva vektlegges av dommerne?

I «Retningslinjer for dommere i korpskonkurranser» får du et innblikk i hva som legges vekt på i dommerteamet. Det er i tillegg utarbeidet en utdypning av de forskjellige punktene, slik at dirigenter og korpsledere kan se hva man legger i formuleringene. 

REGLEMENT

Retningslinjer for dommere Nordnorsk Mesterskap for korps

Veiledning til korpsene: hvordan dømmer dommerne

Det vil bli tatt bilder fra arrangementet!

Resultater
Resultat 2021 (digital)

ASPIRANTKORPSKLASSEN

Sørreisa Skolekorps Samspillprisen
Harstad Skoles Musikkorps Spillegledeprisen
Stokmarknes Skolekorps Musikerprisen

 

SKOLEKORPSKLASSEN

1 Stokmarknes Skolekorps (showprisen) 89 poeng
2 Støver Skolekorps 87 poeng
3 Mosjøen Skolekorps 85 poeng
4 Saltvern Skolekorps 84 poeng

 

GENERASJONSKORPSKLASSEN

1 BLÆS – Sørreisa Skolekorps 85 poeng
2 Sørreisa Skolekorps 84 poeng
3 Finnsnes Skolemusikkorps 83,5 poeng
4 Borgtun Musikkorps (showprisen) 83 poeng

 

VOKSENKORPSKLASSEN

1 Bertnes Brass 93 poeng
2 Bodø Harmonimusikk 91 poeng
3 Tromsø Brass 89 poeng
4 TOF Janitsjaren 88 poeng
5 Svolvær Musikkforening 87 poeng
6 Sortland Musikkforening (showprisen) 86 poeng
7 Saltstraumen Musikkforening 85 poeng
8 Kvaløya Musikkforening 84 poeng

 

Premier:

Aspirantkorpspriser: 650 kr (gavekort fra Joars Musikkservice)

Showpriser: 1000 kr (pengepremie fra Rema 1000)

1.plass: 2.500 kr (pengepremie fra Rema 1000)

2.plass: 1.500 kr (pengepremie fra Rema 1000)

3.plass: 1.000 kr (pengepremie fra Rema 1000)

Loading