Nordnorsk Mesterskap
Publisert 18/02/2022 - Oppdatert 24/11/2022 Nordnorsk Mesterskap for korps Forfatter: Andreas Øvringmo

Nordnorsk Mesterskap for korps 2022

Nordnorsk Mesterskap 2022 for korps blir endelig arrangert fysisk igjen, etter to år med avlysning og digital konkurranse!

Dato: 19.november
Sted: Sortland (Kulturfabrikken)

Påmelding nederst på denne siden!

Teknisk arrangør: Sortland Musikkforening

Kategorier og spilletid:

Voksenkorps:           inntil 20 minutters spilletid
Skolekorps:             inntil 15 minutters spilletid
Generasjonskorps:    inntil 15 minutters spilletid
Aspirantkorps:         inntil 5 minutters spilletid

 • Spilletiden regnes totalt fra første til siste tone. Sekunder mellom stykkene regnes innenfor dette.
 • Det gis ikke dispensasjon for å gå over tiden.
 • Skal aspirantene være med på et stykke, skal rigging til dette regnes med innenfor spilletid.

Det er fortsatt tillatt å ha med drill, men de vil ikke ha noen påvirkning på den musikalske vurderingen. Drillerne får ikke en egen teknisk vurdering, men hvordan de passer inn som en del av helheten sammen med korpset.

Rangering og premiering

Korpsene vurderes etter musikalsk prestasjon. Det vil i tillegg deles ut en pris for beste show i hver klasse.

Voksenkorps:             1.-2.-3. plass og beste show-pris
Skolekorps:                1.-2.-3. plass og beste show-pris
Generasjonskorps:   1.-2.-3. plass og beste show-pris
Aspirantkorps:          Ingen rangering, alle får pris

Valg av repertoar

Dommerne vurderer kun selve framførelsen/opptaket og vil ikke kunne si noe om progresjonen korpset har hatt. Korpset vil ikke få høyere vurdering ved å velge repertoar som er for vanskelig. Det anbefales å velge stykker som korpset mestrer godt og som viser fram det korpset kan.

Påmelding og priser

Frister for påmelding:

1. juni: Påmeldingsfrist.
15. september: Frist innmelding av antall medaljer.

Merk: For aspirantkorps er påmelding innen 15.september. For andre interne grupper i korpsene, er det 1.juni som gjelder. OBS! Frist for antall medaljer er 15.september, også for aspirantkorps!

Man kan melde seg på i følgende klasser (brass og janitsjar deltar i samme klasser):

 • Aspirant-/juniorkorps
 • Skolekorps
 • Generasjonskorps
 • Amatørkorps

Priser

 • Korpsavgift, aspirant-/juniorkorps: 1500 kr per korps.
 • Korpsavgift, skole-, generasjon- og amatørkorps: 3500 kr per korps
 • Deltakeravgift per person: 100,-
 • Medaljer: 65 kr per stykk.

HUSK AT ALLE SOM DELTAR MÅ VÆRE MELDT INN I SITT KORPS INNEN 1.OKTOBER I KORPSDRIFT/STYREPORTALEN!

Leder logger inn på korpsdrift.no og finner medlemslisten nede på siden (under fanen medlem).

 • Rett over er en rullegardin der det enten står ”Etiketter” eller ”Medlemsliste”. Sørg for at ”Medlemsliste” er valgt her.
 •  Klikk på excelikonet (helt til høyre) for å laste ned medlemslisten.
 • Slett hele linjen for de som ikke skal være med. Kun spillende musikanter i konkurransen skal stå på listen.
 • Ikke slett noen kolonner eller endre rekkefølgen på kolonnene.
 • Dirigenter og ledere skal ikke stå på listen (med unntak der leder er spillende)
 • Send listen til nordnorge@musikkorps.no innen lørdag 1.oktober (midnatt)
Rammer, reglement og info

TIDSRAMMER:

Amatørkorps har 20 minutter spilletid.

Skole-/generasjonskorps har 15 minutter spilletid.

Aspirantkorps har 10 minutter spilletid.

Spilletid regnes fra første til siste tone på scenen. Pauser mellom stykkene, applaus osv. regnes dermed som en del av tiden. Ingen korps har i år anledning å spille lenger enn fastsatt tid.

Viktig å huske på!

Det er veien frem mot konkurransen som er den viktigste, og det at man selv jobber med å bli bedre!

Hvilken klasse bør vi delta i?

I klassen for skolekorps er det ingen nedre aldersgrense, men den øvre aldersgrensen er det skoleåret man fyller 19 år. Det kan søkes dispensasjon for musikanter over 19 år – mer om dette i reglementet. I klassen for generasjonskorps skal medlemmer være både over og under 19 år, og jevnt fordelt på medlemsmassen.  Man kan altså ikke stille med én musikant på 18 år og resten over, dette for å stille mest mulig likt og gjøre det så tilnærmet rettferdig som mulig. Mer om fordeling i denne klassen kan du lese HER. I klassen for voksen-/amatørkorps er det ingen nedre aldersgrense.

Ved påmelding til klasser korpsene åpenbart ikke hører til i, eller i tilfeller der vi er i tvil om ditt korps er påmeldt i riktig klasser, tar NMF Nord-Norge kontakt for veiledning til å flytte korpset i riktig klasse. Ønskes rådgivning angående påmelding og klasseinndeling, ta kontakt med andreas@musikkorps.no.

Hva vektlegges av dommerne?

I «Retningslinjer for dommere i korpskonkurranser» får du et innblikk i hva som legges vekt på i dommerteamet. Det er i tillegg utarbeidet en utdypning av de forskjellige punktene, slik at dirigenter og korpsledere kan se hva man legger i formuleringene. 

REGLEMENT

Retningslinjer for dommere Nordnorsk Mesterskap for korps

Veiledning til korpsene: hvordan dømmer dommerne

Det vil bli tatt bilder fra arrangementet!

INFO 1

Hei og takk for din påmelding til Nordnorsk Mesterskap for korps.

Dere er nå meldt på i følgende klasse:    og vi ber om tilbakemelding om dette stemmer.

Overnatting: Vi ber om tilbakemelding dersom dere ønsker skoleovernatting. Endelig antall til overnatting og bekreftelse på antall rom ved skoleovernatting skjer etter sommerferien. De som ikke ønsker skoleovernatting bes ordne med overnatting selv (hotell, camping osv).

Reglement for konkurransen finner dere HER.

FRIST FOR TILBAKEMELDINGER: mandag 20.juni 2022

Info 2 sendes ut søndag 28.august

Bruk «svar alle» når dere gir tilbakemelding så er det letter for oss å finne informasjonen vi trenger.

INFO 2

Hei og vel overstått sommerferie.

Under følger noen spørsmål og litt informasjon Nordnorsk Mesterskap for korps, lørdag 19.november på Sortland!

Vi ber om tilbakemelding på følgende:

 1. antall medaljer. Medaljene koster 75 kr per stykk og faktureres korpset. Det kan være mulig å bestille flere i ettertid, men vi anbefaler å bestille en eller to ekstra dersom man er veldig usikker slik at man ikke står med for få. Eventuelle etterbestillinger vil ikke kunne levers til konkurransedagen og medaljene vil være dyrere ved etterbestilling.
 2. antall personer til skoleovernatting og hvor mange rom dere trenger. Vi skal prøve å etterkomme alle romønsker, men det vil kunne være begrenset kapasitet dersom alle ønsker skoleovernatting.
 3. logo og/eller bilde av korpset som kan brukes til storskjerm mens korpset spiller. Dette mottar vi helst med så god oppløsning som mulig, og vi gir tilbakemelding dersom vi har behov for et annet type format.
 4. liten (maks 100 ord) omtale av korpset (og dirigent om dere ønsker) som vi kan publisere på nett. Dersom dere har en morsom historie eller noe spesielt dere ønsker konferansier skal fortelle før/når dere går på scenen ber vi dere gi tilbakemelding på dette nå.
 5. Dette gjelder spesielt utstyr dere ikke kan ta med selv. Dersom eget slagverk bringes til konkurranse må alt merkes med korpsets navn, kontaktperson og telefonnummer i tilfelle man glemmer det på konkurransen. Dette bruker vi til å sette opp et forslag til slagverkoppsett som kan stå noenlunde på samme sted under hele konkurransen. Dette må vi gjøre for å klare riggen mellom hvert korps. Dersom dere allerede nå vet at dere kommer til å ha en stor slagverkrigg, med mange bytter av instrumenter for gruppa må vi ha rask tilbakemelding slik at vi kan sette opp en fornuftig rigg. Vi kan komme til å måtte invitere de korpsene med størst og mest slagverkrigg til et zoom-møte for råd i prosessen slik at ingen lider av dårlig oppsett. Også får dere øvd dere på å stå riktig på øvelsene!

FRIST FOR TILBAKEMELDINGER: 15.september 2022

Minner om at det allerede nå er lurt å sjekke styreportalen/korpsdrift at alt er i orden med medlemsregistre. Begynn også på rekkefølge, tittel og tidsbruk på stykkene som skal brukes, og ta tida! Dette brukes blant annet til å sette opp rekkefølge på korpsene. Dersom dere har særlige behov i spillerekkefølgen, ber vi dere gi tilbakemelding på dette nå. Dersom dere ikke har scannet inn partiturer som skal brukes kan det være lurt å gjøre allerede nå, dette skal til dommere. Ingen korps får i år anledning til å overgå fastsatt spilletid, heller ikke ved dispensasjon. Når oppsatt spilletid (antall minutter) er brukt opp vil korpsene bli stoppet uansett hvor langt man er kommet i stykket. Dette fordi vi har så mange påmeldte korps, ellers blir vi ikke ferdige på en dag.

Info 3 sendes ut søndag 16.september

Bruk «svar alle» når dere gir tilbakemelding så er det lettere for oss å finne informasjonen vi trenger.

INFO 3

Hei

Håper alle er godt i gang med forberedelser og gleder seg til konkurranse! Her kommer siste runde med frister til mesterskapet i november.

Vi ber om tilbakemelding på følgende:

 1. rekkefølge, tittel og tidsbruk på stykkene som skal brukes, og ta tida! Dette brukes blant annet til å sette opp rekkefølge på korpsene.
 2. partiturer som skal sendes til dommerne: disse scannes og sendes til andreas@musikkorps.no.
 3. deltagerlister med korrekt antall deltagere, navn og instrument. Dette finner dere i styreportalen/korpsdrift
 4. bekreftelse på antall til overnatting, allergier og andre behov for de som ønsker skoleovernatting
 5. bestilling av baguetter til lørdagen (korpset vil motta en eske med ferdig smurte baguetter som kan deles ut til medlemmene i løpet av dagen)
 6. Detaljert sceneoppsett av korpset. Dersom det forekommer endringer etter innsending av oppsettet, ber vi dere ta dette med til konkurransedag og melde i fra om det på teknisk gjennomgang lørdag morgen før konkurransestart. Er dere forhindret fra å møte på teknisk møte må Sortland Musikkforening (teknisk arrangør) kontaktes direkte slik at endringer kommer med.
 7. Oppgi dersom dere ønsker å få litt øvingstid fredags ettermiddag/kveld. Dere må også oppgi forventet ankomst, slik at teknisk arrangør kan sette opp en tidsplan for øving. Det vil ikke være full slagverksrigg tilgjengelig, men noe vil det være, trommesett, cymbaler etc.
 8. Sortland hotell tilbyr idrettspris på rommene sine, så langt det er ledig kapasitet. Hver musikant/korps bestiller og betaler rom selv direkte. For å få idrettspris, oppgi hvilket korps dere spiller i og at dere deltar på Nordnorsk mesterskap for korps.

895,- singelrom
1095,- dobbeltrom
1395,- trippelrom

FRIST FOR TILBAKEMELDINGER: 9.oktober 2022

Bruk «svar alle» når dere gir tilbakemelding så er det letter for oss å finne informasjonen vi trenger.

Spillerekkefølge

ASPIRANTKOPRSKLASSEN

09:25  Stokmarknes Skolekorps juniorer
Elektrisk: Erik Fjeld, Ida Wærdahl, Petter Krisitiansen. Arr: Haakon Esplo
3C Rock: Idar Torskangerpoll
Dirigent: Stine Sivertsen
09:35  Finnsnes Skolemusikkorps juniorer
Folkedans: Scott Rogers
Dirigent: Line Magnussen

GENERASJONSKORPSKLASSEN

09:50  Sørreisa Skolekorps
The bare necessities: Terry Gilkyson. Arr: Paul Murtha
Arabian Dances: Roland Barrett
Selections from Encanto: Lin-Manuel Miranda. Arr: Paul Murtha
Dirigent: Kirsti Vaeng
10:10  Skittenelv Musikkorps
Fix it: Jan Utbult. Arr: Marius Slåttsveen
Quick Lock: Jan Utbult. Arr: Marius Slåttsveen
Oregon: Jacob  de Haan
Dirigent: Marius Slåttsveen
10:30 Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps
The witch and the saint: Steven Reineke
Dirigent: Andreas Øvringmo
10:50 Finnsnes Skolemusikkorps
Shallom: Phillip Sparke
3C rock: Idar Torskangerpoll
Dirigent: Line Magnussen
11:10 Skonseng Skole- og Ungdomskorps
His honor: Henry Fillmore. Arr: Andrew Balent
Greensleeves: trad. Arr: Alfred Reed
Dirigent: Lars Petter Storfjord
11:30 Alsvåg Brass Band
Epilogue: Haakon Esplo
Så skimrande var aldri havet: Evert Taube. Arr: Tom Brevik
On the quarter deck: Kenneth J. Alford
Dirigent: Katrine Delp
11:50 BLÆS
The Mandalorian: Ludwig Göransson. Arr: Paul Murtha
Jyn Erso Theme: Michael Giacchio. Arr: Idar Torskangerpoll
Black Forest Overture: Michael Sweeney
Alley Cat: Bent Fabricius-Bjerre. Arr: Inge Sunde
Dirigent: Kirsti Vaeng
12:10   Sør-Tromsøya Skolekorps
Army of the Nile: Kenneth J. Alford
Svalbardtema: Geir Bøhren/Bent Åserud. Arr: Idar Torskangerpoll
Free World Fantasy: Jacob de Haan
Drigent: Rolf Figenschau

SKOLEKORPSKLASSEN

12:50  Kanebogen Skolekorps
Pirates of the Caribbean: Klaus Badelt. Arr: Ted Ricketts
Lord of the dance: Ronan Hardiman. Arr: Johnnie Vinson
Dirigent: Stine Lise Svenning
13:10   Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps
Fattig Bonddräng: Georg Riedel. Arr: Svein Fjermestad
Såg du noko til den funky kjærringa mi: trad. Arr: Nina T. Bakke
Highlights from Brave: fra Walt Disney. Arr: Sean O’Loughlin
Dirigent: Marie Bottheim
13:30   Narvik Skolekorps
Mo better blues: William Lee. Arr: Idar Torskangerpoll
Small Blast: Sebastian L. Torjusen
Locomotive Breath: Ian Anderson. Arr: Idar Torskangerpoll
Dirigent: Franz Roberg
13:50   Stokmarknes Skolekorps og Leknes Skole- og Ungdomskorps
General Lee: K. L. King
Shallow: Stefani Germanotta, Mark Ronson, Andew Wyatt og Anthony Rossomando. Arr: Paul Murtha
A Klezmer Karnival: Philip Sparke
Dirigent: Stine Sivertsen
14:10   Harstad Skoles Musikkorps
Purple Lips: Bjørn Magne Nyhagen
Tika tika walk: Carlos D’Alessio. Arr: Bjørn Morten Kjærnes
Mamma Mia: Benny Andersson, Bjørn Ulvaeus, Stig Anderson. Arr: Idar Torskangerpoll
Dirigent: Ingeborg Sortvik

VOKSENKORPSKLASSEN

15:20  Vestvågøy Janitsjar
From ragz to ritz: Irving Berlin. Arr: Paul Murtha
Music for a solemmity: Jan de Haan
Dirigent: Nabil Al-Taie
15:50   Sørreisa Musikkforening
Utopia: Javob de Haan
Pilatus: mountain of dragons: Steven Reineke
Dirigent: Kirsti Vaeng
16:20  Jernbanens Musikkorps Narvik
New ways: Hermann Pallhuber
The elder scrolls V:Skyrim: Jeremy Soule. Arr: Jan Valta
Nordlandstoner: Bjarne Olsen
Dirigent: Franz Roberg
16:50   Svolvær Musikkforening
Bojarenes Inntogsmarsj: Johan Halvorsen. Arr: Bjørn Mellemberg
Fra Borge: Torstein Aagaard-Nilsen
Caravan: Duke Ellington/J. Tizol. Arr: Naohiro Iwai
Dirigent: Hugo Bjørnstad
17:20   Midt-Troms Brass
La storia: Jacob de Haan
Midnight euphonium: Goff Richards
The greatest show: Benj Pasek, Justin Paul og Ryan Lewis. Arr: Philip Sparke
Dirigent: Line Magnussen
17:50   Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps
Fleodrodum, 3. og 4. sats: Eric Swigers
How to trian your dragon: John Powell. Arr: Sean O’Laughlin
Dirigent: Marius Slåttsveen
18:20   Holmstad Musikkorps
Trombone Polka: Helge Bonden
Elegi: Haakon Esplo
Olsenbanden: Bent Fabricuis-Bjerre. Arr: Lars-Erik Gudim
Star Wars epic, part 1: sats 1 Duel of the fates: John Williams. Arr: Robert W. Smith
Dirigent: Odd Helge Hveding
Omtale av deltagere

Harstad Skoles Musikkorps

HSMK er 70-år i år, og har nettopp feiret det med stor konsert i Harstad kulturhus. Korpset er inne i et lite «generasjonsskifte» akkurat nå, og består av en del unge og ivrige musikanter. Trompet/kornettgruppa har aldri vært større før. Korpset har flere faste oppdrag i Harstad gjennom året: 1.mai, 17.mai, åpning av sjømannskirka under festspillene, julaftenspilling i Harstad kirke, PRIDE-parade for å nevne noe. I tillegg kommer ulike oppdrag som for eksempel spilling på kinoen i forbindelse med den siste Olsenbanden-filmen.

Korpset har et godt miljø der ingen er redde for å spille eller høres!

Svolvær Musikkforening

Svolvær Musikkforening(SMF) ble stiftet 27.09.1894 og fylte i år 128 år. Selv om korpset er «gammelt», er musikantene fortsatt «ung» i hodet og spiller sprek musikk som er til glede for våre trofaste konsertgjengere.

SMF har, i tillegg til Nord-Norsk Mesterskap, deltatt på NM Janitsjar ved flere anledninger. I disse konkurransene mener vi at korpsets musikalske fremgang er viktigere enn plasseringa i konkurransen.

Vi håper at vår fremføring gjør våre sponsorer og ikke minst publikum her på NNM glade til sinns.

NYT KONSERTEN!

Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps

Borgtun Musikkorps ledes musikalsk av Andreas Bryan Øvringmo. Styrets leder er Ada Johnsen som også spiller fløyte i korpset. Borgtun Musikkorps er et generasjonskorps med medlemmer i alle aldre,som gjør at vi har det utrolig morsomt sammen. Når barn og voksne får mulighet til å spille sammen, skapes det mye energi og kreativitet, noe som er viktig for å holde ”korps-ånden” oppe. Vi liker å vise oss fram, og på 17. mai er vi synlig i alle våre nærmiljø samt i skoletoget i byen. Som avslutning på korps året drar vi gjerne på en kortere eller lengre korpstur. Om høsten er det store høydepunktet distriktsmesterskapet!

Tromsø folkeskoles musikkorps er et av Tromsøs eldste korps og feiret 70-årsjubileum i 2020. Korpset har hatt en fantastisk rekruttering de siste årene, og har i dag over 60 musikanter mellom 7 og 16 år. Vi har et aspirantkorps og to juniorkorps som dirigeres av Ida Pettersen og et hovedkorps som dirigeres av Marie Bottheim. Hovedkorpset deltar på NNM sammen med Borgtun Musikkorps.

Finnsnes Skolemusikkorps

Vi deltar nå for 8 gang i NNM, og vi bruker det som en læringsarena.

Hvert år arrangerer vi en temakonsert i samarbeid med den kulturelle skolesekken. Vi reiser også på stevne hvert år både nært og fjernt.

Korpset har som mål å skape gode relasjoner og musikkopplevelse.

Line Magnussen er dirigent og pådriver for at korpset skal ha et best mulig utgangspunkt.

Kanebogen Skolekorps

Kanebogen Skolekorps ble stiftet i 1963, og fyller altså 60 til neste år! Kanebogen skolekorps består av hovedkorps, juniorkorps, aspiranter og drillkorps. Vi tilbyr instrument-og drillopplæring for barn og ungdom i alderen 6 –19 år.

Korpsets visjon er ingen på reservebenken, og vi legger stor vekt på samhold, mestring, utvikling og spilleglede. Korpset har 55 medlemmer, musikanter og drillere, i tillegg har vi 2 voksne støttespillere.

I NNM stiller Kanebogen skolekorps med vårt hovedkorps og juniorkorps. Dirigent og musikalsk leder: Stine Lise Svenning.

Narvik Skolekorps

Narvik Skolekorps ble startet i 1950 og har siden den gang vært et rent skolekorps. Korpset har besetning som janitsjar og har drilltropp. Korpset er i et generasjonsskifte og er pr i dag et meget ungt korps aldersmessig.

I dag har korpset 39 medlemmer fordelt på hovedkorps, drill og aspiranter. Narvik Skolekorps har vært med i NNM tidligere og ungdomsgruppen (2019) vant konkurransen på hjemmebane i Narvik og hovedkorpset tok 2. plass samme året (2019).

Visjonen til Narvik Skolekorps er fortsatt STØRST OG BEST, og det jobbes iherdig med det musikalske.

Hver vår har korpset skolekonserter rundt om på skolene i Narvik hvor vi spiller og driller. I etterkant av disse konsertene gjennomfører korpset aspirantkurs hvor nye medlemmer får prøve seg på instrumenter og drill. Her er det de eldste musikantene våre som er instruktører noe som gjør at de nyeste medlemmene får tilhørighet til korpset helt fra starten.

Dirigenten vår er fortsatt Franz Roberg og vi er særdeles glad i han. Han inspirerer alle uansett alder og får alle til å yte sitt aller beste uansett nivå.

Jernbanens Musikkorps Narvik

Jernbanens Musikkorps ble stiftet på nyåret 1907.  Etter at Norsk Jernbanemusikk Forbund ble stiftet 3. november 1950, ble det bestemt at korpsets offisielle navn skulle være Jernbanens Musikkorps Narvik.

I dag regner vi oss som verdens nordligste jernbanekorps.

Jernbanens Musikkorps kjøpte i 1996 eget hus, «Jernbanens Musikkorps Narvik Kulturhus» som vi er svært stolte over. Det er Narviks eldste kulturhus som ble bygget i 1902. Her øver vi en til to kvelder hver uke. Vi har 48 medlemmer i alderen 17 – 80 år.

Vi er årlig arrangør av «Svarta Bjørn-marsjen» som går fra Riksgrensen / Bjørnfjell og ned til Rombaksbotn.

Vi er «regjerende nordnorske mestere» og følgelig spente på årets konkurranse, men vi har en svært dyktig dirigent gjennom flere år; Franz Tizisn Roberg, som vi gjør vårt beste sammen med for å skape god musikk.

Sørreisa Skolekorps

I Sørreisa skolekorps er alltid målet at vi skal få musikken til å låte bra, slik at vi kan bli stolte korpsmusikanter. Vi vil alltid gjøre vårt beste for å bringe god musikk og spilleglede til de som hører på. I vårt korps er vi opptatt av å ha et godt sosialt miljø uansett alder, kjønn og hudfarge. Har man kanskje en litt dårlig dag, kommer man bestandig hjem med et smil om munnen! Heldige er vi som har den beste dirigenten, Kirsti Karlstad Vaeng, som alltid har øynene oppe for alle og en tålmodighet utenom det vanlige.

Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps

Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps ble stiftet i 1923. Janitsjarkorpset består av rundt 60 amatørmusikere fra 17 til 80 år. Korpset har som ambisjon å holde et høyt musikalsk nivå og å presentere musikk som er spennende og artig å høre på, samtidig som det er utfordrende og givende å spille for medlemmene.

TOF Janitsjaren holder flere konserter gjennom året og deltar årlig i konkurranser både lokalt og nasjonalt. Korpset samarbeider gjerne med både kor, korps, storband og solister og vi spiller mange ulike sjangere. Korpset dirigeres av Marius Slåttsveen.

Midt Troms Brass

Midt-Troms Brass ble stiftet i Januar 2014 og skal være ett supplement til korpsene i Midt-Troms. Vi har kun 5 helgesamlinger i året og har medlemmer fra 8-9 korps. I år er den store happeningen NNM.

Vi deltar for 6 gang på NNM og vi prøver å utfordre oss selv musikalsk. Vi kommer til NNM for å presse oss selv, utvikle oss og for å treffe andre flotte korpsfolk.

Line Magnussen er vår dirigent og har vært primus motor siden oppstarten.

Håper dere nyter vårt bidrag.

Sør-Tromsøya Skolekorps

Sør-Tromsøya skolekorps ble stiftet i 1960 og består i dag av ca. 80 musikanter og drillere. Våre medlemmer er i hovedsak rekruttert fra skolene Bjerkaker, Fagereng og Sommerlyst. Vi har også en del foreldre som spiller i korpset, noe som gjør korpset til en unik arena for sosialt og musikalsk samspill på tvers av aldersgrupper. Vi har over tid hatt god rekruttering til korpset, noe som er svært hyggelig og motiverende. Vi jobber systematisk med oppfølging og veiledning av våre aspiranter og juniorer slik at de allerede fra starten kan være med på flest mulig av korpset aktiviteter. Trygghet og mestring er verdier som ligger til grunn for alt vi gjør. Å være med i korps gir gode musikalske og sosiale opplevelser. Du får en hobby for livet og korpset vårt har ingen reservebenk!

 

Vi er et aktivt korps og deltar gjennom året på mange forskjellige aktiviteter og arrangementer. Under pandemien led vi som alle andre korps av noe frafall i medlemsmassen. Heldigvis er denne nå over og vi har lyktes godt med ny-rekruttering inn mot årets korps-sesong.  

 

Vår dirigent er Rolf Figenschau og ansvarlig for aspirant- og juniormusikantene er Cathrine Figenschau, Jenny Johansen og Nora Figenschau og Krister Wollen.

Resultater

RESULTATER 2022

ASPIRANTKORPSKLASSEN:

Stokmarknes Skolekorps

Finnsnes Skolemusikkorps

GENERASJONSKORPSKLASSEN:

1. Skittenelv Musikkorps

2. Blæs

3. Sør-Tromsøya Skolekorps

Showprisen: Blæs

Alle poeng

Sørreisa Skolekorps – 82 poeng
Skittenelv Musikkorps – 90 poeng
Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps – 85 poeng
Finnsnes Skolemusikkorps -80 poeng
Skonseng Skole- og Ungdomskorps – 83 poeng
Alsvåg Brass Band – 81 poeng
BLÆS – 89 poeng
Sør-Tromsøya Skolekorps – 87

SKOLEKORPSKLASSEN:

1. Stokmarknes Skolekorps/Leknes Skole- og Ungdomskorps

2. Kanebogen Skolekorps

3. Borgtun Musikkorps/Tromsø Folkeskoles Musikkorps

Showprisen: Narvik Skolekorps

Alle poeng

Kanebogen Skolekorps – 93 poeng
Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps -90 poeng
Narvik Skolekorps – 87
Stokmarknes Skolekorps og Leknes Skole- og Ungdomskorps – 96 poeng
Harstad Skoles Musikkorps – 86 poeng

VOKSENKORPSKLASSEN:

1. Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps

2. Svolvær Musikkforening

3. Midt-Troms Brass

Showprisen: Holmstad Musikkorps

Alle poeng:

Vestvågøy Janitsjar – 85 poeng
Sørreisa Musikkforening – 84 poeng
Jernbanens Musikkorps Narvik – 88 poeng
Svolvær Musikkforening – 91 poeng
Midt-Troms Brass – 90 poeng
Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps – 92 poeng
Holmstad Musikkorps – 81 poeng

Loading