Nordnorsk Mesterskap
Publisert 21/03/2023 - Oppdatert 01/11/2023 Nordnorsk Mesterskap for korps Forfatter: Andreas Øvringmo

Nordnorsk Mesterskap for korps 2023

Velkommen til Nordnorsk Mesterskap for korps 2023!

Dato: 28.oktober
Sted: Sortland (Kulturfabrikken)

Teknisk arrangør: Sortland Musikkforening

Se hele programmet her!

«Hvordan skape stor spilleglede under små forhold?»
Gratis foredrag med Svein Tore Werstad.
Fredag 27.oktober klokken 20.00-21:30.
Sted: Blåboksen på Kulturfabrikken, Sortland – møt opp i hovedinngangen, så viser vi vei.
Påmelding: send epost til idap@musikkrops.no innen 15.10.2023

Frister

3. september: Påmeldingsfrist. Frist for å bekrefte av antall medaljer.
1. oktober: Frist for innsending av deltagerliste (musikanter på scenen), scenekart og partiturer digitalt.

Påmeldinga er nå låst!

Man kan melde seg på i følgende klasser (brass og janitsjar deltar i samme klasser):

  • Aspirant-/juniorkorps
  • Skolekorps
  • Generasjonskorps
  • Amatørkorps

Priser

  • Korpsavgift, aspirant-/juniorkorps: 1.750 kr per korps (ingen påmeldingsavgift per person)
  • Korpsavgift, skole-, generasjon- og amatørkorps: 4.000 kr per korps (4.200 kr for ikke-NMF-medlem)
  • Deltakeravgift per person: 100 kr (110 kr per pers for ikke-NMF-medlem)
  • Medaljer per stykk: 90 kr (etterbestilling: 100 kr per stk + administrasjon og porto)

HUSK AT ALLE SOM DELTAR MÅ VÆRE MELDT INN I SITT KORPS INNEN 1.OKTOBER I STYREPORTALEN (gjelder ikke aspirant-/juniorkorps)!

Faktura for konkurransen sendes til korpsene 2.oktober, og må være betalt før konkurransen starter.

Meld på til:

Aspirant-/juniorkorps

Skolekorps

Generasjonskorps

Voksenkorps

Viktig info

Invitasjon til Nordnorsk Mesterskap for korps 2o23.

INFO FRA SORTLAND MUSIKKFORENING:

  1. Priser på hotell:

THON:

Standard Enkeltrom        895 NOK per natt inkludert frokost
Standard dobbeltrom    1095 NOK per natt inkludert frokost
Trippelrom:                     1295 NOK per natt inkludert frokost
Firemannsrom:               1495 NOK per natt inkludert frokost
Business rom enkelt:      1295 NOK per natt inkludert frokost
Business dobbeltrom:    1495 NOK per natt inkludert frokost

Merk at vi holder ikke av noen rom, men bestilling gjøres av hotellets tilgjengelighet.

Prisene kan kun fås ved direkte bestilling ved bestillingskode «Mesterskap for korps» via telefon: 76 10 84 00 eller epost: post@sortlandhotell.no

SCANDIC:

Enkeltrom kr 1130,-
Dobbeltrom kr 1330,-
Frokost inkludert

Booking kan gjøres via telefon 76 11 06 02 eller sende mail, da trenger de kun å oppgi referansenummer 48579271 og navn/telefonnummer

2)    Priser på skoleovernatting:

600 kr per person (dette uavhengig av 1 eller 2 netter)

Det tilbys ikke salg av mat på skolen, men vi henviser til vår kafè på Kvitbrygga

3)    Det vil bli åpen kafè på Kvitbrygga på lørdag

4)    Det vil bli sendt ut eget skjema til påmeldte korps, hvor vi bl.a. etterspør om korpsene trenger øvingslokaler fredag el. lørdag. I øvingslokaler er det begrenset med slagverksutstyr, og notestativ må dere ta med selv.

5)    Vi planlegger for musikerfest med levende musikk på lørdag i Samfunnssalen, inngang kr. 200,-

6)    Vi jobber med et tilbud for barn og ungdommer på lørdag em/kveld

Rammer og reglement

TIDSRAMMER:

Amatørkorps har 20 minutter spilletid.

Skole-/generasjonskorps har 15 minutter spilletid.

Aspirantkorps har 5 minutter spilletid.

Spilletid regnes fra første til siste tone på scenen. Pauser mellom stykkene, applaus osv. regnes dermed som en del av tiden. Ingen korps har i år anledning å spille lenger enn fastsatt tid. Skal aspirantene være med på et stykke, skal rigging til dette regnes med innenfor spilletid.

Det er fortsatt tillatt å ha med drill, men de vil ikke ha noen påvirkning på den musikalske vurderingen. Drillerne får ikke en egen teknisk vurdering, men hvordan de passer inn som en del av helheten sammen med korpset.

Viktig å huske på!

Det er veien frem mot konkurransen som er den viktigste, og det at man selv jobber med å bli bedre!

Hvilken klasse bør vi delta i?

I klassen for skolekorps er det ingen nedre aldersgrense, men den øvre aldersgrensen er det skoleåret man fyller 19 år. Det kan søkes dispensasjon for musikanter over 19 år – mer om dette i reglementet. I klassen for generasjonskorps skal medlemmer være både over og under 19 år, og jevnt fordelt på medlemsmassen.  Man kan altså ikke stille med én musikant på 18 år og resten over, dette for å stille mest mulig likt og gjøre det så tilnærmet rettferdig som mulig. Mer om fordeling i denne klassen kan du lese HER. I klassen for voksen-/amatørkorps er det ingen nedre aldersgrense.

Ved påmelding til klasser korpsene åpenbart ikke hører til i, eller i tilfeller der vi er i tvil om ditt korps er påmeldt i riktig klasser, tar NMF Nord-Norge kontakt for veiledning til å flytte korpset i riktig klasse. Ønskes rådgivning angående påmelding og klasseinndeling, ta kontakt med andreas@musikkorps.no.

Hva vektlegges av dommerne?

I «Retningslinjer for dommere i korpskonkurranser» får du et innblikk i hva som legges vekt på i dommerteamet. Det er i tillegg utarbeidet en utdypning av de forskjellige punktene, slik at dirigenter og korpsledere kan se hva man legger i formuleringene. 

Valg av repertoar

Korpset vil ikke få høyere vurdering ved å velge repertoar som er for vanskelig. Det anbefales å velge stykker som korpset mestrer godt og som viser fram det korpset kan.

REGLEMENT

Retningslinjer for dommere Nordnorsk Mesterskap for korps

Veiledning til korpsene: hvordan dømmer dommerne

Det vil bli tatt bilder fra arrangementet!

Rangering og premiering

Korpsene vurderes etter musikalsk prestasjon. Det vil i tillegg deles ut en pris for beste show i hver klasse.

Aspirantkorps: Ingen rangering, alle får pris
Skolekorps: 1., 2. og 3. plass
Generasjonskorps: 1., 2. og 3. plass
Voksenkorps: 1., 2. og 3. plass

Rekkefølge og program
Oppmøte På scenen Korps
  Generasjonskorps
07.45 08:30 Sortland Juniorkorps
08.05 08:50 Skonseng Skole- og Ungdomskorps
08.25 09:10 Finnsnes Skolemusikkorps
08.45 09:30 Skittenelv Musikkorps
09.05 09:50 Borgtun Musikkorps
09.25 10:10 Blæs
09.45 10:30 Alsvåg Brass
10.05 10:50 Andenes Skolekorps
10.25 11:10 Sørreisa Skolekorps
  Aspirantkorps
10.45 11:30 Stokmarknes Skolekorps
10.55 11:40 Kanebogen Skolekorps
11.05 11:50 Finnsnes Skolekorps
11.15 12:00 Saltvern Skolekorps
  Voksenkorps
11.35 12:20 Salangen Musikkforening
12.00 12:45 Vestrålsbrazz
12.25 13:10 Vestvågøy Janitsjar
12.50 13:35 LKAB
13.15 14:00 Midt-Troms Brass
13.40 14:25 Stokmarknes Musikkforening
14.05 14:50 Sigerfjord Skole- og Amatørkorps
14.30 15:15 Stamsund Hornmusikk og Borge Brass
14.55 15:40 Svolvær Musikkforening
15.20 16:05 Åse Musikkorps
  Skolekorps
15.45 16:30 Narvik Skolekorps
16.05 16:50 Saltvern Skolekorps
16.25 17:10 Leknes Skole- og Ungdomskorps
16.45 17:30 Kanebogen Skolekorps
17.05 17:50 Tromsø Folkeskoles Musikkorps
17.25 18:10 Stokmarknes Skolekorps
17.45 18:30 Støver Skolekorps
19.30 FESTKONSERT OG PREMIEUTDELING
Dommere

Presentasjon av årets dommere:

Elisabeth Fors (Trondheim) er hornist og lærer på Kulturskolen i Trondheim. Hun har bred erfaring med korps og har blant annet skrevet masteroppgave om ungdom, medbestemmelse, mestring og motivasjon. Elisabeth dømmer for første gang på Nordnorsk Mesterskap og skal dømme aspirant- og skolekorpsklassen.

Svein Tore Werstad (Stjørdal) er saksofonist med virke i Bergen og Trøndelag, jobber som freelance musiker og har bred erfaring fra aspirant- og skolekorps. Svein Tore dømmer for første gang på Nordnorsk Mesterskap og skal dømme aspirant- og skolekorpsklassen.

Benny Solli (Horten) er trompetist, har vært sjef for H.M.K Gardens Signalkorps og  jobber som freelance musiker. Han var også dommer på fjorårets konkurranse på Sortland. Benny skal dømme generasjons- og voksenkorpsklassen.

Eyvind Sommerfeldt (Tromsø) er trombonist, er ansatt ved Musikkonservatoriet i Tromsø og har bred internasjonal erfaring fra blant annet å ha jobbet i orkester i Spania. Han var også dommer på fjorårets konkurranse på Sortland. Eyvind skal dømme generasjons- og voksenkorpsklassen.

Resultater

RESULTATER 2023

ASPIRANTKORPSKLASSEN:

Stokmarknes Skolekorps: 90 poeng
Showprisen

Finnsnes Skolemusikkorps: 90 poeng
Spillegledeprisen

Saltvern Skolekorps: 90 poeng
Samspillprisen

Kanebogen Skolekorps: 90 poeng
Rytmeprisen

 

SKOLEKORPSKLASSEN:

1. Stokmarknes Skolekorps: 97 poeng

2. Saltvern Skolekorps: 95 poeng

3. Kanebogen Skolekorps: 94 poeng

4. Tromsø Folkeskoles Musikkorps og Borgtun Musikkorps: 93 poeng

5. Leknes Skole- og Ungdomskorps: 90 poeng

5. Narvik Skolekorps: 90 poeng
Showprisen

5. Støver Skolekorps: 90 poeng

 

GENERASJONSKORPSKLASSEN:

1. Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps: 92 poeng

2. Skittenelv Musikkorps: 91 poeng

3. Sørreisa Skolekorps: 90 poeng

4. Sortland Juniorkorps: 89 poeng

5. Skonseng Skole- og Ungdomskorps: 88 poeng

6. Alsvåg Brass Band: 87 poeng

6. Andenes Skolekorps: 87 poeng

6. Finnsnes Skolekorps: 87 poeng
Showprisen

6. Sørreisa Skolekorps – Blæs: 87 poeng

 

VOKSENKORPSKLASSEN:

1. Vesterålsbrazz: 94 poeng

2. LKAB Musikkorps: 93 poeng

2. Svolvær Musikkforening: 92,5 poeng

4. Stokmarknes Musikkforening: 91 poeng

5. Midt-Troms Brass: 90 poeng

6. Salangen Musikkforening: 89 poeng
Showprisen

6. Sigerfjord skole- og amatørkorps: 89 poeng

6. Stamsund Hornmusikk og Borge Brass Band: 89 poeng

6. Vestvågøy Janitsjar: 89 poeng

6. Åse Musikkorps: 89 poeng

Loading