Nordnorsk Mesterskap
Publisert 21/03/2023 - Oppdatert 24/05/2023 Nordnorsk Mesterskap for korps Forfatter: Andreas Øvringmo

Nordnorsk Mesterskap for korps 2023

Velkommen til Nordnorsk Mesterskap for korps 2023!

Dato: 28.oktober
Sted: Sortland (Kulturfabrikken)

Påmelding nederst på denne siden! (kommer) Påmeldingsfrist søndag 3. september.

Teknisk arrangør: Sortland Musikkforening

Frister

3. september: Påmeldingsfrist. Frist for å bekrefte av antall medaljer.
1. oktober: Frist for innsending av deltagerliste (musikanter på scenen), scenekart og partiturer digitalt.

Man kan melde seg på i følgende klasser (brass og janitsjar deltar i samme klasser):

  • Aspirant-/juniorkorps
  • Skolekorps
  • Generasjonskorps
  • Amatørkorps

Priser

  • Korpsavgift, aspirant-/juniorkorps: 1.750 kr per korps (ingen påmeldingsavgift per person)
  • Korpsavgift, skole-, generasjon- og amatørkorps: 4.000 kr per korps
  • Deltakeravgift per person: 100 kr
  • Medaljer per stykk: 100 kr

HUSK AT ALLE SOM DELTAR MÅ VÆRE MELDT INN I SITT KORPS INNEN 1.OKTOBER I STYREPORTALEN (gjelder ikke aspirant-/juniorkorps)!

Faktura for konkurransen sendes til korpsene 2.oktober, og må være betalt før konkurransen starter.

Priser for overnatting kommer!

Viktig info

Invitasjon til Nordnorsk Mesterskap for korps 2o23.

Rammer og reglement

TIDSRAMMER:

Amatørkorps har 20 minutter spilletid.

Skole-/generasjonskorps har 15 minutter spilletid.

Aspirantkorps har 5 minutter spilletid.

Spilletid regnes fra første til siste tone på scenen. Pauser mellom stykkene, applaus osv. regnes dermed som en del av tiden. Ingen korps har i år anledning å spille lenger enn fastsatt tid. Skal aspirantene være med på et stykke, skal rigging til dette regnes med innenfor spilletid.

Det er fortsatt tillatt å ha med drill, men de vil ikke ha noen påvirkning på den musikalske vurderingen. Drillerne får ikke en egen teknisk vurdering, men hvordan de passer inn som en del av helheten sammen med korpset.

Viktig å huske på!

Det er veien frem mot konkurransen som er den viktigste, og det at man selv jobber med å bli bedre!

Hvilken klasse bør vi delta i?

I klassen for skolekorps er det ingen nedre aldersgrense, men den øvre aldersgrensen er det skoleåret man fyller 19 år. Det kan søkes dispensasjon for musikanter over 19 år – mer om dette i reglementet. I klassen for generasjonskorps skal medlemmer være både over og under 19 år, og jevnt fordelt på medlemsmassen.  Man kan altså ikke stille med én musikant på 18 år og resten over, dette for å stille mest mulig likt og gjøre det så tilnærmet rettferdig som mulig. Mer om fordeling i denne klassen kan du lese HER. I klassen for voksen-/amatørkorps er det ingen nedre aldersgrense.

Ved påmelding til klasser korpsene åpenbart ikke hører til i, eller i tilfeller der vi er i tvil om ditt korps er påmeldt i riktig klasser, tar NMF Nord-Norge kontakt for veiledning til å flytte korpset i riktig klasse. Ønskes rådgivning angående påmelding og klasseinndeling, ta kontakt med andreas@musikkorps.no.

Hva vektlegges av dommerne?

I «Retningslinjer for dommere i korpskonkurranser» får du et innblikk i hva som legges vekt på i dommerteamet. Det er i tillegg utarbeidet en utdypning av de forskjellige punktene, slik at dirigenter og korpsledere kan se hva man legger i formuleringene. 

Valg av repertoar

Korpset vil ikke få høyere vurdering ved å velge repertoar som er for vanskelig. Det anbefales å velge stykker som korpset mestrer godt og som viser fram det korpset kan.

REGLEMENT

Retningslinjer for dommere Nordnorsk Mesterskap for korps

Veiledning til korpsene: hvordan dømmer dommerne

Det vil bli tatt bilder fra arrangementet!

Rangering og premiering

Korpsene vurderes etter musikalsk prestasjon. Det vil i tillegg deles ut en pris for beste show i hver klasse.

Aspirantkorps: Ingen rangering, alle får pris
Skolekorps: 1., 2. og 3. plass
Generasjonskorps: 1., 2. og 3. plass
Voksenkorps: 1., 2. og 3. plass

Spillerekkefølge

 – her kommer spillerekkefølgen – 

Dommere

Presentasjon av årets dommere:

Resultater

RESULTATER 2022

ASPIRANTKORPSKLASSEN:

Stokmarknes Skolekorps

Finnsnes Skolemusikkorps

GENERASJONSKORPSKLASSEN:

1. Skittenelv Musikkorps

2. Blæs

3. Sør-Tromsøya Skolekorps

Showprisen: Blæs

Alle poeng

Sørreisa Skolekorps – 82 poeng
Skittenelv Musikkorps – 90 poeng
Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps – 85 poeng
Finnsnes Skolemusikkorps -80 poeng
Skonseng Skole- og Ungdomskorps – 83 poeng
Alsvåg Brass Band – 81 poeng
BLÆS – 89 poeng
Sør-Tromsøya Skolekorps – 87

SKOLEKORPSKLASSEN:

1. Stokmarknes Skolekorps/Leknes Skole- og Ungdomskorps

2. Kanebogen Skolekorps

3. Borgtun Musikkorps/Tromsø Folkeskoles Musikkorps

Showprisen: Narvik Skolekorps

Alle poeng

Kanebogen Skolekorps – 93 poeng
Borgtun Musikkorps og Tromsø Folkeskoles Musikkorps -90 poeng
Narvik Skolekorps – 87
Stokmarknes Skolekorps og Leknes Skole- og Ungdomskorps – 96 poeng
Harstad Skoles Musikkorps – 86 poeng

VOKSENKORPSKLASSEN:

1. Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps

2. Svolvær Musikkforening

3. Midt-Troms Brass

Showprisen: Holmstad Musikkorps

Alle poeng:

Vestvågøy Janitsjar – 85 poeng
Sørreisa Musikkforening – 84 poeng
Jernbanens Musikkorps Narvik – 88 poeng
Svolvær Musikkforening – 91 poeng
Midt-Troms Brass – 90 poeng
Tromsø Orkesterforenings Janitsjarkorps – 92 poeng
Holmstad Musikkorps – 81 poeng

Loading