Fysisk arrangementet er avlyst. Deltagerkorps får tilbud om digital konkurranse.

Vurderingen til kommuneoverlegen i Ålesund er at Nordvesten Møre og Romsdal 2021 som fysisk konkurranse 13. og 14. mars ikke gjennomføres som ledd i videre forebygging av potensiell smitteføring av koronavirus i Ålesund kommune.  

M.a.o gjennomføres ikke fysisk konkurranse disse dagene. Fysisk konkurranse vil heller ikke bli utsatt til senere på året.