NMF Nordvest har i samarbeid med Tomra Ørskog Festivalen gleden av å invitere til Nordvesten Møre og Romsdal 2021 – Fylkesmesterskapet for skolekorps.

Konkurransen går av stabelen den 13. mars på Gomerhuset i Skodje. Teknisk arrangør er Tomra Ørskog Festivalen, med Ørskog Brass i spissen. Påmeldingsfrist er: 20. januar

OBS! Kontoret vil ta stilling til om arrangementet blir digital eller fysisk variant 15. februar. 

Nytt av året:
I år tilbyr vi opptak, både lyd og bilde, av konkurransen. Tilbudet settes opp da vi skal ta opptak til PåskeOnline for voksenkorpsene som skulle deltatt på NM Brass og NM Janitsjar på søndagen. Opptakene gjøres av Kolbjørn Venaas som har lang og god erfaring med opptak av korps. Det gjøres ikke noe redigering av lyden i etterkant, men korpsene vil få en film med god lyd av konkurransen. I år, pga PåskeOnline er dette ett gratis tilbud til korpsene.

Tono: Ved fremføring av musikk på digitale arenaer må man tenke litt på Tono. Det kommer oppdatert informasjon om hvordan dere kan bruke opptaket dere får. Vi er i tett dialog med Tono og NMF Nasjonalt om dette.

Streaming: Vi ønsker å streame konkurransen direkte på facebook så tanter, onkler, besteforeldre og naboer kan få med seg fremføringen da vi antar vi får begrenset publikumsplasser pga Corona. Mer informasjon om dette kommer vi tilbake til når vi har fått gjort siste avklaringer med Tono i forhold til streamingrettigheter og hvor lenge streamen skal være tilgjengelig.

Coronainformasjon:
På grunn av smittevern er Nordvesten Møre og Romsdal på lørdag 13. mars og Tomra Ørskog Festival på søndag 14. mars. Dette for å skape nok plass til deltakere og eventuelt publikum. Arrangementet vil fortrinnsvis gjennomføres fysisk, men vi følger coronasituasjonen nøye. Arrangementet vil gjennomføres etter tett dialog med kommunelegen i Ålesund kommune og i verstefall vil vi gjennomføre med en digital løsning. Arrangementet vil altså gjennomføres uansett, men litt annerledes enn tidligere.

Aspirant/juniorklasse

Vi ønsker at aspiranter/juniorer skal få bli med og få vise seg frem! Derfor tilbyr vi en egen aspirant-/juniorklasse. Man får egen medalje for deltakelse og korpset får tilbakemeldinger fra dommerne. I aspirant-/juniorklassen blir det ikke gitt poeng eller rangering, men korpset får en spesialpris og gratis  inngang på festkonsert på lik linje med resten av deltagerne.

Deltakeravgift: Aspirant-/juniorklassen kr 1 000,- per korps.

TØF

Ettersom NM Brass og NM Janitsjar 2021 er avlyst pga COVID-19 vil Tomra Ørskog Festivalen være et alternativt tilbud til NM korpsene i regionen. TØF gjennomføres søndag 14. mars. Les invitasjonen til TØF i fanen under.