Vi har gleden av å invitere til Nordvesten Sogn og Fjordane, fylkesmesterskapet for skole og generasjonskorps. Teknisk arrangør er Nordfjordeid skulekorps og Eid Musikklag.

Konkurransen gjennomføres i Operahuset på Nordfjordeid 14. april. Påmeldingsfrist er 1. mars.

Streaming av konkurransen:
Vi ønsker å streame konkurransen direkte på Facebook så tanter, onkler, besteforeldre og naboer kan få med seg fremføringen da vi antar vi får begrenset publikumsplasser pga Corona. Mer informasjon om dette kommer vi tilbake til når vi har fått gjort siste avklaringer med Tono i forhold til streamingrettigheter og hvor lenge streamen skal være tilgjengelig.

Coronainformasjon:
Smittevern står høyt i fokus under planleggingen av arrangementet.  Arrangementet vil fortrinnsvis gjennomføres fysisk, men vi følger coronasituasjonen nøye. Vi gjennomfører etter tett dialog med kommunelegen i Stad kommune og i verstefall vil vi gjennomføre med en digital løsning. Arrangementet vil altså gjennomføres uansett, men litt annerledes enn tidligere.

Viktige datoer:

  • 1.mars: Frist for påmelding
  • 17. mars: Frist for innsending av sceneoppsett, korps- / programomtale, medlemslister og partitur. Vi bruker Program.no og alle skjemaer leveres i denne løsningen. Vi åpner for dette etter påmeldingsfristen er gått ut. Korpsene som er påmeldt for nærmere informasjon om levering.
  • 17. april: Konkurransedag

Spørsmål?
Dere når oss på nordvest@musikkorps.no eller ring oss på 98 24 11 64