AVLYST!

Arrangementet ble først satt opp som fysisk konkurranse, men avlyst pga manglende påmelding. Som et tilbud ble det satt opp digital variant som heller ikke fikk nok påmelding.

Pandemien gjør at mange av de korpsene som vanligvis deltar ikke har nok aktivitet og heller velger å droppe deltagelse i år. Vi får håpe på bedre tider og fysisk gjennomføring i 2022.

 

Ta var på hverandre! Det blir bra igjen.

Spørsmål?
Dere når oss på nordvest@musikkorps.no eller ring oss på 98 24 11 64